Badania w kierunku jaskry

Po co wykonywać badania w kierunku jaskry

Jaskra jest najgroźniejszą chorobą oczu. Jest przyczyną nr 1 stanu, który WHO określa mianem: „ślepota” (blindness). Podczas gdy inne groźne choroby, jak np. zaćma czy AMD powodują „upośledzenie widzenia” (visual impairment) pogarszając komfort życia, to nieleczona jaskra prowadzi do ślepoty pełnej i niestety nieodwracalnej.

Jakie badania wykonuje się w kierunku jaskry

Lekarz zbada ponownie oczy i oceni wyniki badań dodatkowych. Na podstawie całościowego badania lekarz stawia diagnozę, ocenia ryzyko rozwoju jaskry, podejmuje decyzję co do leczenia i wyznacza termin kolejnej wizyty kontrolnej.

Tonometria – Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego CWG

W diagnostyce jaskry oraz w ocenie stopnia jej zaawansowania poziom ciśnienia wewnątrzgałkowego zawsze jest brany pod uwagę między innymi dlatego, że według obecnej wiedzy medycznej jedyną skuteczną metodą leczenia wszystkich typów tej choroby jest obniżanie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Nawet wówczas, gdy wartość ciśnienia CWG mieści się w granicach przyjmowanych za prawidłowe, czyli nie przekracza 21 mm Hg.

Pachymetria – Pomiar grubości rogówki

Jest to badanie uzupełniające w diagnostyce w kierunku jaskry. Jest ważne z uwagi na to, że grubość rogówki ma wpływ na wynik pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Pole widzenia HFA Humphrey

Badanie pola widzenia – perymetria – jest podstawą diagnostyki okulistycznej. Nie ma możliwości, nie wykonując badania perymetrycznego, stwierdzenia u siebie ubytków w polu widzenia. Są to miejsca, których oko po prostu nie dostrzega, a mózg nie informuje nas o tym, że zakres naszego widzenia jest mniejszy niż u człowieka zdrowego.

Pole widzenia FDT Humphrey Matrix

Perymetria zdwojonej częstotliwości FDT Matrix izoluje odpowiedź komórek, których uszkodzenie jest charakterystyczne dla wczesnej i średniozaawansowanej jaskry.

OCT Jaskrowe – Równoczesny pomiar warstwy włókien nerwowych rnfl oraz tarczy nerwu wzrokowego onh

OCT jaskrowe, czyli Optyczna Koherentna Tomografia, to równoczesna tomografia dwóch struktur poddawanych analizie w jaskrze: tarczy nerwu wzrokowego (ONH) oraz warstwy włókien nerwowych siatkówki w okolicy okołotarczowej (RNFL).

GDX Pro – Pomiar warstwy włókien nerwowych metodą polarymetrii

Warstwa włókien nerwowych siatkówki (RNFL) jest jedną z trzech struktur – obok tarczy nerwu wzrokowego (ONH) i warstwy komórek zwojowych siatkówki (GCL) – poddawanych badaniu w diagnostyce jaskry.

HRT – Tomografia konfokalna tarczy nerwu wzrokowego

Tarcza nerwu wzrokowego (ONH) jest jedną z trzech struktur – obok warstwy włókien nerwowych siatkówki (RNFL) i warstwy komórek zwojowych siatkówki (GCL) – poddawanych badaniu w diagnostyce jaskry. Za najbardziej wartościową metodę badania tomograficznego tarczy jest uznawana tomografia konfokalna HRT (Heidelberg Retina Tomography).

GCL / GCC – Analiza warstwy komórek zwojowych

Tomografia GCL, znana też jako GCC, jest bardzo nowoczesną, dopiero od niedawna stosowaną metodą. Bardzo szybko zyskała sobie uznanie specjalistów zajmujących się jaskrą.

Gonioskopia – Ocena szerokości kąta przesączania

Gonioskopia należy do badań podstawowych w diagnostyce jaskry. Polega na ocenie szerokości kąta przedniej komory, czyli drogi odpływu cieczy wodnistej, stale produkowanej w gałce ocznej. W przypadku zbyt wąskiego lub wręcz zamkniętego kąta komory przedniej, zwanego też kątem przesączania, dochodzi do wzrostu ciśnienia wewnątrz gałki ocznej, w konsekwencji prowadzącego do uszkodzenia jaskrowego.

AS OCT – tomografia przedniej komory

AS-OCT (Anterior Segment OCT) to tomografia przedniej komory oka.

USG OCZU

Badanie USG oka pozwala na ocenę struktur gałki ocznej.

Wytyczne

W Centrum Okulistycznym Jaskra diagnozujemy i leczymy jaskrę, opierając się na wytycznych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO) i Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego (EGS). Dlaczego uważamy, że to takie ważne?