Badania w kierunku jaskry

Badania w kierunku jaskry

profilaktyka w jaskrze

Jaskra jest najgroźniejszą chorobą oczu. Jest przyczyną nr 1 stanu, który WHO określa mianem: „ślepota” (blindness). Podczas gdy inne groźne choroby, jak np. zaćma czy AMD powodują „upośledzenie widzenia” (visual impairment) pogarszając komfort życia, to nieleczona jaskra prowadzi do ślepoty pełnej i niestety nieodwracalnej.

jaskra

Lekarz zbada ponownie oczy i oceni wyniki badań dodatkowych. Na podstawie całościowego badania lekarz stawia diagnozę, ocenia ryzyko rozwoju jaskry, podejmuje decyzję co do leczenia i wyznacza termin kolejnej wizyty kontrolnej.

nowe pneumotonometria

W diagnostyce jaskry oraz w ocenie stopnia jej zaawansowania poziom ciśnienia wewnątrzgałkowego zawsze jest brany pod uwagę między innymi dlatego, że według obecnej wiedzy medycznej jedyną skuteczną metodą leczenia wszystkich typów tej choroby jest obniżanie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Nawet wówczas, gdy wartość ciśnienia CWG mieści się w granicach przyjmowanych za prawidłowe, czyli nie przekracza 21 mm Hg.

perymetria jaskrowa HFA - badanie

Badanie pola widzenia – perymetria – jest podstawą diagnostyki okulistycznej. Nie ma możliwości, nie wykonując badania perymetrycznego, stwierdzenia u siebie ubytków w polu widzenia. Są to miejsca, których oko po prostu nie dostrzega, a mózg nie informuje nas o tym, że zakres naszego widzenia jest mniejszy niż u człowieka zdrowego.

nowe HRT

Tarcza nerwu wzrokowego (ONH) jest jedną z trzech struktur – obok warstwy włókien nerwowych siatkówki (RNFL) i warstwy komórek zwojowych siatkówki (GCL) – poddawanych badaniu w diagnostyce jaskry. Za najbardziej wartościową metodę badania tomograficznego tarczy jest uznawana tomografia konfokalna HRT (Heidelberg Retina Tomography).

Gonioskopia - ocena szerokości kąta przesączania

Gonioskopia należy do badań podstawowych w diagnostyce jaskry. Polega na ocenie szerokości kąta przedniej komory, czyli drogi odpływu cieczy wodnistej, stale produkowanej w gałce ocznej. W przypadku zbyt wąskiego lub wręcz zamkniętego kąta komory przedniej, zwanego też kątem przesączania, dochodzi do wzrostu ciśnienia wewnątrz gałki ocznej, w konsekwencji prowadzącego do uszkodzenia jaskrowego.

Wytyczne

W Centrum Okulistycznym Jaskra diagnozujemy i leczymy jaskrę, opierając się na wytycznych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO) i Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego (EGS). Dlaczego uważamy, że to takie ważne?