Wytyczne

wytyczneW Centrum Okulistycznym Jaskra diagnozujemy i leczymy jaskrę, opierając się na wytycznych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO) i Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego (EGS). Dlaczego uważamy, że to takie ważne?

Dlatego, że wytyczne są jedynym punktem oparcia dla glaukomatologa. W jaskrze nie może być mowy o jednej procedurze, instrukcji postępowania. Jaskra to nie jest jedna choroba, ale grupa ponad 20 jednostek chorobowych, różniących się etiologią, przebiegiem, rokowaniem, a co za tym idzie, różnie się je leczy. Dodatkowo nawet w ramach jednej jednostki chorobowej strategie terapeutyczne modyfikuje się w zależności od czynników indywidualnych takich jak stopień zaawansowania choroby, wiek, sytuacja życiowa (np. aktywność zawodowa, ciąża), otrzymane wcześniej leczenie i innych. Ale przede wszystkim jaskra jest zmienna osobniczo, to znaczy, że w zasadzie każdy przypadek jest inny. Lekarzowi skonfrontowanemu z jaskrą pozostaje jego osobista wiedza, doświadczenie, intuicja. I wytyczne, stanowiące skumulowaną wiedzę, doświadczenie i intuicji innych glaukomatologów. W przypadku jaskry to bezcenne.

Zobacz naszą prezentację pt. Złoty standard w diagnostyce jaskry według wytycznych PTO