Kompleksowa diagnostyka jaskry – czym się zajmujemy?

ikona soczewek

Jaskra – diagnostyka i leczenie

ikona soczewek

Okulistyka – diagnostyka i leczenie

ikona soczewek

AMD – diagnostyka i leczenie

ikona optometrii

Optometria

ikona oka

Blefaroplastyka (plastyka powiek)

ikona zabiegu

Inne zabiegi chirurgiczne na powiekach

ikona suche oko

Suche oko – diagnostyka i leczenie

ikona suche oko

Badania kliniczne

JASKRA – DIAGNOSTYKA I LECZENIE

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeprowadzamy konsultacje i ocenę stanu zaawansowania choroby. Wykonujemy wszystkie badania zalecane w diagnostyce jaskry z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu rekomendowanego przez Europejskie Towarzystwo Jaskrowe (EGS) i Polskie Towarzystwo Okulistyczne (PTO).

Badania diagnostyczne w kierunku jaskry pozwalają na wczesne wykrycie tej choroby i jej leczenie. Badania diagnostyczne w jaskrze są o tyle istotne, że choroba ta w początkowych stadiach może nie dawać żadnych objawów. Nieleczona jaskra prowadzi do ślepoty. Kompleksowa diagnostyka jaskry powinna być prowadzona również u pacjentów nie odczuwających żadnych dolegliwości związanych z widzeniem i oczami. Badania diagnostyczne w kierunku jaskry wystarczy wykonać raz w roku, jeśli nie ma żadnych niepokojących objawów. Warto też pamiętać, że z pomocą podstawowych badań diagnostycznych można wykryć tylko jaskrę w zaawansowanych stadiach, natomiast do wykrycia jaskry będącej we wczesnym i średniozaawansowanym stadium niezbędne są dodatkowe specjalistyczne badania.

ikona oka Podstawowe badanie diagnostyczne w jaskrze uwzględnieniem:

 • wywiadu dotyczącego choroby
 • oceny refrakcji i ostrości wzroku
 • pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego
 • badania przedniego odcinka oka w biomikroskopie
 • oceny kąta przesączania w gonioskopie
 • badania dna oka z oceną tarczy nerwu wzrokowego i siatkówki.

 

ikona oka Badania dodatkowe w kierunku jaskry:

 • tomografia tarczy nerwu wzrokowego przy użyciu laserowego oftalmoskopu skaningowego HRT 3 (Heidelberg Retinal Tomography)
 • pomiar grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki przy użyciu skaningowej polarymetrii laserowej GDx Pro (Glaucoma Diagnostics)
 • OCT jaskrowe (ONH + RNFL) – ocena wyglądu tarczy nerwu wzrokowego i warstwy włókien nerwowych przy użyciu tomografu optycznego
 • pomiar grubości warstwy komórek zwojowych siatkówki na tomografie OCT w badaniu GCL/GCC
 • tomografia przedniego odcinka gałki ocznej w badaniu AS-OCT (Anterior Segment-Optical Coherent Tomography) w warunkach pełnego oświetlenia i ciemności (próba ciemniowa)
 • tonometria aplanacyjna Goldmanna i pneumotonometria
 • pachymetria czyli pomiar grubości rogówki
 • badanie pola widzenia w standardowej perymetrii automatycznej SAP (biały znaczek na białym tle) na aparatach HFA Humphrey oraz metodą perymetrii zdwojonej częstotliwości FDT Matrix.

 

ikona oka Zabiegi laserowe w jaskrze:

 

 

 

Sposób leczenia jaskry zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju jaskry, od stopnia jej zaawansowania, sytuacji życiowej pacjenta itd. W wielu przypadkach, między innymi w jaskrze pierwotnej otwartego kąta (najczęściej występujący rodzaj jaskry), coraz powszechniej stosuje się zalecane m.in. przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne zabiegi laserowe, w tym w szczególności selektywną trabekuloplastykę laserową SLT. Jest to bezpieczniejsza alternatywa dla farmakologicznych metod leczenia. Irydotomia to z kolei zabieg stosowany w jaskrach zamkniętego kąta i przy wąskim kącie komory przedniej.

 

AMD– DIAGNOSTYKA I LECZENIE

W zakres naszych usług wchodzi także leczenie i diagnostyka zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), zaćmy, chorób degeneracyjnych i zapalnych oczu u dorosłych i u dzieci.

Wszystkie badania diagnostyczne w naszej przychodni okulistycznej wykonywane są na najwyższej jakości sprzęcie.
Badania wykonywane są przez zespół doświadczonych okulistów .

 

OPTOMETRIA

 


CHIRURGIA OKOLICY OCZU