FDT Matrix

Badanie - FDT Matrix

Perymetria zdwojonej częstotliwości (FDT) izoluje odpowiedź komórek typu M wrażliwych na bodziec o niskiej częstotliwości przestrzennej i wysokiej częstotliwości czasowej, których uszkodzenie jest charakterystyczne dla neuropatii jaskrowej. Stanowią one 3-5% wszystkich komórek siatkówki i ich uszkodzenie w przebiegu choroby jest wykrywane przez badanie pola widzenia z użyciem technologii FDT.

Technologia ta wykorzystuje zjawisko zdwojenia częstotliwości, kiedy niska częstotliwość bodźca współistnieje z wysoką częstotliwością czasową drgań, co wywołuje u badanego efekt pozornego podwojenia jasnych i ciemnych pasków znaczka. Wyniki uzyskane przy pomocy tej perymetrii wykazują wysoką zgodność z wynikami badań warstwy włókien nerwowych siatkówki przy użyciu aparatu GDx.

Program jaskrowy progowy 30-2 bada centralne 30 stopni pola widzenia w 69 lokalizacjach. Obszar ten zbiera odpowiedź z większości komórek zwojowych siatkówki zlokalizowanych w okolicy plamki. Wynik badania pola widzenia zawiera sześć rodzajów map: mapę numeryczną czułości siatkówki, mapę czułości przedstawioną w skali szarości, numeryczną mapę całkowitego odchylenia standardowego, numeryczną mapę wzorcowego odchylenia standardowego, mapę całkowitego odchylenia wyrażonego jako współczynnik prawdopodobieństwa oraz mapę wzorcowego odchylenia wyrażonego jako współczynnik prawdopodobieństwa. Średni ubytek czułości siatkówki określony jest jako wskaźnik liczbowy: MD (mean deviation), a niejednorodność czułości siatkówki w stosunku do czułości siatkówki w oku zdrowym z uwzględnieniem wieku określona jest jako wskaźnik PSD (pattern standard deviation).

 

FDT Matrix - zdjęcia

FDT badanie

 

Wyniki badania FDT Matrix

FDT wynik badania