OKULIŚCI Z CENTRUM OKULISTYCZNEGO JASKRA

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu nasz zespół okulistów pracujących w przychodni Jaskra. Nasi lekarze to specjaliści z dużym doświadczeniem klinicznym, którzy pomogli już wielu pacjentom z problemami związanymi z jaskrą czy zaćmąOkuliści z naszego centrum dbają o ciągły rozwój swoich kwalifikacji, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach medycznych. Z dużym zainteresowaniem śledzimy również pojawianie się i rozwój nowych technologii w okulistyce, szczególnie tych związanych z zakresem działalności naszej przychodni.

Nasi lekarze

Chcemy służyć pacjentom naszymi kwalifikacjami.

Dr n. med. Barbara Polaczek-Krupa


Specjalista chorób oczu

Założycielka Centrum.

Pierwsza specjalność: jaskra

Inicjatorka i założycielka Centrum. Specjalizuje się w nowoczesnej diagnostyce i leczeniu jaskry – temu była poświęcona także jej praca doktorska obroniona z wyróżnieniem w 2010r.

Dr n. med. Polaczek-Krupa doświadczenie zdobywa od 22 lat, odkąd rozpoczęła pracę w Klinice Okulistycznej CMKP w Warszawie, z którą była związana w latach 1994-2014. W tym okresie uzyskała dwa stopnie specjalizacji z okulistyki i tytuł doktora nauk medycznych. W latach 2002-2016 pracowała w Instytucie Jaskry i Chorób Oka w Warszawie, gdzie zdobywała wiedzę i doświadczenie lekarskie konsultując pacjentów z całej Polski i z zagranicy. Od lat w ramach współpracy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego jest wykładowcą na kursach i szkoleniach prowadzonych dla lekarzy specjalizujących się w zakresie okulistyki i podstawowej opieki zdrowotnej. Jest autorem lub współautorem licznych publikacji w czasopismach naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO) i Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego (EGS).
Barbara Polaczek-Krupa – rankinglekarzy.pl

Zobacz życiorys

 

Dr n. med. Barbara Polaczek-Krupa, specjalista chorób oczu
Lek. Barbara Popiołek-Chmielak

Lek. Barbara Popiołek-Chmielak


Specjalista chorób oczu

Założycielka Centrum.

Specjalność: jaskra, zabiegi laserowe

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej. Od początku swojej pracy zawodowej związana z Kliniką Okulistyczną Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, gdzie zdobyła dwa stopnie specjalizacji z okulistyki. W tym okresie swojej kariery specjalizowała się w chirurgicznym leczeniu zaćmy i jaskry. W latach 2002-2016 pracowała w Instytucie Jaskry i chorób Oczu w Warszawie, w którym doskonaliła umiejętności lekarskie i zdobywała cenne doświadczenia w nowoczesnej diagnostyce i leczeniu jaskry. Uczestniczka licznych kursów i zjazdów o tematyce okulistycznej.

Lek. Anita Piekarniak-Woźniak


Specjalista chorób oczu

Pierwsza specjalność: zabiegi laserowe

To doświadczony lekarz kliniczny. Przez ponad 25 lat związana była z Kliniką Okulistyczną CMKP w Warszawie, gdzie między innymi prowadziła poradnię jaskrową. Od przeszło 20 lat specjalizuje się w nowoczesnej laseroterapii jaskry oraz w diagnostyce i leczeniu tej choroby. W latach 2002-2016 pracowała w Instytucie jaskry i chorób oczu gdzie wykonywała zabiegi laserowe, jak również konsultacje pacjentów chorych na jaskrę. Jest członkiem okulistycznych towarzystw naukowych: Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego (EGS) i Światowego Stowarzyszenia Jaskrowego (WGA). Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie.

Lek. Anita Piekarniak-Woźniak, specjalista chorób oczu
Lek. Katarzyna Adamska-Czuba, specjalista chorób oczu

Lek. Katarzyna Adamska-Czuba


Specjalista chorób oczu

Pierwsza specjalność: jaskra

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Od 2007 roku związana z Międzyleskim Szpitalem Specjalistycznym (MSS) w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł specjalisty chorób oczu. Od 2013 roku pracuje w Przyszpitalnej Poradni Okulistycznej MSS w Warszawie. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach naukowych.

Lek. Monika Sapuła-Grabowska


Specjalność: okulistyka przedniego odcinka, Zespół Suchego Oka, chirurgiczna plastyka powiek

Lek. med. Paweł Lewandowski, specjalista chorób oczu
Lek. Kamila Lipiec-Łukasik, specjalista chorób oczu

Lek. Kamila Lipiec-Łukasik


Specjalista chorób oczu

Pierwsza specjalność: okulistyka ogólna

Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szkolenie specjalizacyjne odbyła w oddziałach okulistycznych Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie oraz Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza w Warszawie, gdzie następnie uzyskała tytuł specjalisty okulistyki. Od 2019 roku związana z poradnią przyszpitalną Kliniki Medycznej Ibis w Otwocku. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu takich schorzeń oczu jak: zaćma, jaskra, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD).

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO)

Dr n. med. Anna Jabłońska-Pawlak


Pierwsza specjalność: okulistyka ogólna

brak zdjęcia
brak zdjęcia

Dr n. med. Katarzyna Kowalska-Bylak


Specjalność: siatkówka, leczenie AMD

Lek. Ewelina Czapka


Specjalista chorób oczu

Specjalność: plamka żółta, jaskra

Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szkolenie specjalizacyjne odbyła w Klinice Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego SPSK im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł specjalisty chorób oczu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO) i Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego (EGS). Jako lekarz okulista systematycznie pogłębia swoją wiedzę, uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach naukowych. Od początku swojej pracy zawodowej specjalizuje się w nowoczesnej diagnostyce i leczeniu: jaskry, zaćmy, zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD), retinopatii cukrzycowej oraz innych chorób siatkówki.

Lek. Ewelina Czapka, specjalista chorób oczu
Lek. Anna Cichocka-Woźniak, lekarz okulista

Lek. Anna Cichocka-Woźniak


Lekarz okulista

Pierwsza specjalność: okulistyka ogólna

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej. Na początku kariery zawodowej była związana z Oddziałem Okulistycznym Szpitala Wolskiego w Warszawie, gdzie uzyskała specjalizację z okulistyki. Następnie pracowała w Klinice Okulistyki CMKP w Warszawie oraz w Poradni Jaskrowej na Woli. Jej zainteresowania zawodowe obejmują w szczególności leczenie jaskry. Lek. Anna Cichocka – Woźniak jest uznanym specjalistą w tej dziedzinie. Od 2002 roku współtworzyła renomowany Instytut Jaskry i Chorób Oczu w Warszawie. Jako lekarz okulista systematycznie pogłębia swoją wiedzę praktyczną oraz teoretyczną w zakresie jaskry i ogólnie okulistyki, bierze udział w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych o tej tematyce.

Dr n. med. Magdalena Pauk-Domańska


Specjalista chorób oczu

Pierwsza specjalność: USG

Jest absolwentką I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, tytuł specjalisty chorób oczu uzyskała w 2000 roku. Od początku pracy zawodowej przez kilkanaście lat była związana z Katedrą i Kliniką Okulistyki I Wydziału Lekarskiego, gdzie prowadziła badania naukowe oraz zajęcia i seminaria dla studentów kierunku lekarskiego. Szczególne miejsce w działalności klinicznej zajmowała ultrasonografia okulistyczna. Doświadczenie zdobywała od początku specjalizacji, wykonując badania w Pracowni Ultrasonograficznej, prowadziła warsztaty i seminaria dla studentów i lekarzy.

Dr. n. med. Magdalena Pauk-Domańska, specjalista chorób oczu
LEK. JACEK KOSMALA SPECJALISTA CHORÓB OCZU

Lek. Jacek Kosmala


Specjalista II w dziedzinie okulistyk

Pierwsza specjalność: UBM

Od roku 1980 pracował i kształcił się w ośrodkach klinicznych. Najpierw w Klinice Okulistyki CKP WAM a od roku 1989 Kliniki Okulistycznej CMKP w Warszawie. Przez ponad trzydzieści lat praktyki lekarskiej doskonalił swoje umiejętności w leczeniu chirurgicznym i zachowawczym oraz w diagnostyce chorób oczu obligowany do ciągłej aktualizacji wiedzy jako wykładowca na kursach w ramach kształcenia podyplomowego okulistów organizowanych przez Klinikę Okulistyczną CMKP oraz opiekun specjalizacji lekarzy szkolących się w tej klinice. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji w czasopismach naukowych jak również komunikatów i plakatów przedstawionych na sympozjach naukowych w kraju i za granicą. Przez ponad dwadzieścia lat prowadził Pracownię Ultrasonograficzną w Klinice Okulistycznej CMKP zdobywając doświadczenie w obrazowaniu ultrasonograficznym w zakresie prezentacji USG A i B jak również w badaniu ultrabiomikroskopowym (UBM) oraz ultrasonografii Dopplerowskiej gałki ocznej. Doświadczenie zdobyte w pracy klinicznej i ambulatoryjnej zaowocowało napisaniem książki wydanej pod tytułem „Ultrabiomikroskopia – zastosowanie w okulistyce. Przegląd przypadków klinicznych” w 2014 roku.

Lek. Paweł Lewandowski


Specjalista chorób oczu

Specjalność: USG, UBM

Absolwent Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Specjalista w zakresie diagnostyki USG w schorzeniach oczu i oczodołów. 13 lat z rzędu, w latach 1992-2015 wybierany na Przewodniczącego Sekcji Okulistycznej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.
Autor licznych publikacji, podręczników, książek, artykułów w prasie branżowej w Polsce i na świecie.
Prowadzi regularnie kursy szkoleniowe dla lekarzy okulistów w zakresie badań USG oczodołu, gałki ocznej z obrazowaniem odcinka przedniego (UBM) i wnętrza gałki ocznej, wykonywania pomiarów oczu, USG oka i oczodołu, UBM, Biometria oka.

Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, członek International Society for Ophtalmic Ultrasound (SIDUO), członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Lek. med. Paweł Lewandowski, specjalista chorób oczu
Lek. Ewa Anielska, specjaista chorób oczu

Lek. Ewa Anielska


Specjalista chorób oczu

Pierwsza specjalność: siatkówka

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Specjalista chorób oczu od 2006 roku, z wieloletnim doświadczeniem w Klinice Okulistyki CMKP w Warszawie (w latach 1998-2007). W 2001r. laureatka stypendium ufundowanego przez SOE dla młodych okulistów z Europy wschodniej. Odbyła staże zagraniczne w UK (Eye& Ear Departament, University of Nottingham), USA (Dallas, Vision Quest). W latach 2007-2009 pracowała w oddziale mikrochirurgii oka w Hiszpanii (Hospital de Hellin – Albacete). Odbyła staż chirurgiczny w Indiach. Obecnie pracuje w Ośrodku Okulistyki Klinicznej Spektrum we Wrocławiu oraz w Centrum Okulistycznym Jaskra w Warszawie. Uczestniczy corocznie w konferencjach okulistycznych w Europie i USA. Współautorka kilku prac naukowych publikowanych w międzynarodowych czasopismach okulistycznych. Członek Europejskiego Towarzystwa Siatkówkowego EURETINA i Amerykańskiej Akademii Okulistycznej AAO. Specjalizacja zawodowa i zainteresowania: AMD, jaskra, cukrzyca i zaćma.

Opt./Ort. Małgorzata Chojnacka-Cipielewska


Pierwsza specjalność: optometria. 

opt Małgorzata Chojnacka-Ciplewska
brak zdjęcia

Lek. Paulina Surma


Specjalność: blefaroplastyka

Lek. Marta Kołątaj


Specjalista okulistyki.

Szkolenie specjalizacyjne ukończyła w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie, obecnie pracuje jako starszy asystent w SPKSO. Studia ukończyła na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w 2017 r., staż medyczny w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. Ponadto absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Lublinie – mgr prawa.

 

Specjalizacja:

Zajmuje się leczeniem chorób z zakresu okulistyki – jaskry, chorób plamki, rogówki, zapalenia błony naczyniowej, ponadto doborem korekcji okularowej oraz wykonuje badania USG gałek ocznych, laseroterapię przedniego odcinka oka, iniekcje anty-VEGF do ciała szklistego. Uczestniczyła w kursach doszkalających z zakresu plastyki powiek w Instytucie Powiek w Bydgoszczy oraz USG w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii oraz w Łodzi.

Marta Kołątaj
brak zdjęcia

Lek. Svitlana Cherniaieva


Okulistyka ogólna

Okulista z ponad 30-letnim doświadczeniem. Doktor w Medycynie, praca doktorska obroniona w 2000r. Studia medyczne ukończone w Donieckim Uniwersytecie Medycznym. W latach 1997-2014 asystent naukowy i okulista mikrochirurg w klinice w Doniecku. W latach 2015-2022 pracowała w prywatnej klinice w Kijowie. Od 2022 roku pracuje w Polsce.

Posiada prawo wykonywania zawodu w Polsce. Członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.