OPTOMETRIA. Specjalistyczne badanie wzroku 

 

Optometria to względnie nowa dziedzina wiedzy, owoc coraz większej specjalizacji we współczesnym świecie. O ile w dawnych czasach oczami – zresztą tak jak i wszystkimi innymi narządami ciała zajmował się medyk, w XX wieku okulista, o tyle w XXI wieku nadszedł czas na oddzielenie od okulistyki i rozwój odrębnej specjalności, która zajmowałaby się nie tyle chorobami oczu, co samym wzrokiem, procesem widzenia. 

 

 

Po co odrębnie badać proces widzenia

 

4 najważniejsze powody, dla których warto poddać się badaniu optometrycznemu:

 • Proces widzenia u każdej osoby przebiega trochę inaczej.
 • Wady wzroku, czy to krótkowzroczność czy nadwzroczność, czy astygmatyzm – mogą mieć różne przyczyny, różny stopień zaawansowania, a co za tym idzie różnie się z nimi postępuje w danych przypadkach. Podstawą doboru terapii jest dokładne zbadanie procesu widzenia.
 • Niektóre problemy wzrokowe nie dają wczesnych objawów, a nieleczone mogą prowadzić nawet do poważnego upośledzenia widzenia.
 • Każda wada refrakcji wymaga pełnej korekcji. Kiedyś uważano inaczej – że niedokorygowanie jest dobre, bo ćwiczy oko. Dziś wiemy, że to nieprawda. Problem z wadą wzroku sam nie zniknie, a brak korekcji może doprowadzić do przewlekłych zaburzeń widzenia. 

9 na 10 ludzi to wzrokowcy. Czy jesteśmy tego świadomi czy nie, informacje z otaczającego nas świata docierają do nas w procesie widzenia. 

 

 

Jak wygląda badanie optometryczne

Dokładne badanie optometryczne jest czasochłonne ze względu na jego wieloetapowość i konieczność wykonania wielu różnych pomiarów. Tylko dzięki szczegółowemu badaniu można ocenić stan układu wzrokowego i zaproponować dalsze postępowanie.

W trakcie wizyty zbierany jest szczegółowy wywiad i przeprowadzanych jest szereg testów za pomocą przyrządów, takich jak:

 • autorefraktometr,
 • tonometr,
 • biomikroskop,
 • oftalmometr,
 • skiaskop,
 • tablice tekstowe,
 • foropter,
 • listwy pryzmatyczne,
 • flippery akomodacyjne,
 • filtry polaryzacyjne, czerwono-zielone
 • i inne.

Nie jest możliwe, żeby takie badanie zamknęło się w czasie kilkunastu minut. W Centrum Okulistycznym Jaskra przeznaczamy na badanie optometryczne 45 minut. 

 

Co dalej

Po zdiagnozowaniu stanu wzroku i przyczyn pogorszonego widzenia optometrysta dobiera terapię. Najbardziej znaną pomocą w korekcji wzroku są okulary i soczewki kontaktowe, ale warto wiedzieć, że jest szereg innych pomocy wzrokowych, zarówno do korekcji jak i ćwiczeń wzrokowych, usprawniających funkcjonowanie układu wzrokowego.

Niezależnie od korygowania wzroku zadaniem optometrysty jest również wykrycie zmian chorobowych związanych z układem wzrokowym i skierowanie pacjenta do odpowiedniego specjalisty, na przykład lekarza okulisty, neurologa, diabetologa, który przejmie dalsze leczenie.

 

Dobra praktyka

Dyplomowany optometrysta jest absolwentem wyższej uczelni medycznej. I jakkolwiek w naszym kraju upowszechnił się model współpracy optometrysty z salonem optycznym to jednak światowe trendy są inne. Idą w stronę wykorzystania optometrysty nie w doborze szkieł, ale w pracy z pacjentem. 

Dobrą praktyką jest ścisła współpraca optometrysty z okulistą. Wiedza optometrysty jest wartościowym uzupełnieniem w pracy lekarza.