OCT jaskrowe – Warszawa

Optyczna koherentna tomografia OCT (Optical Coherence Tomography) jako technika badawcza jest wykorzystywana do badania różnych struktur oka: nerwu wzrokowego, siatkówki, rogówki, tęczówki, kąta komory przedniej i innych.

S OCT to metoda obrazowania wykorzystująca jako źródło światła diodę superluminescencyjną o długości fali 840 nm. Oparta jest na metodzie domeny spektralnej (Spectral OCT), dzięki której prędkość skanowania jest kilkadziesiąt razy większa w porównaniu do domeny czasowej.

OCT jaskrowe w Warszawie jest to badanie tomograficzne wykorzystywane w diagnostyce jaskry. Pozwala ono na szczegółową ocenę tarczy nerwu wzrokowego (ONH) i warstwy włókien nerwowych siatkówki w okolicy okołotarczowej (RNFL). Jaskra to choroba oczu, która stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia wzroku, zwłaszcza u osób w starszym wieku. Jednak dzięki nowoczesnym technologiom diagnostycznym, takim jak OCT jaskrowe (OCT – optyczna koherentna tomografia), możliwe jest skuteczniejsze wykrywanie, monitorowanie i zarządzanie tą chorobą. W tym artykule przyjrzymy się, jak OCT jaskrowe przekształciło podejście do diagnozowania i leczenia jaskry.

 

Tradycyjne metody diagnostyki jaskry

Jaskra to choroba oczu, charakteryzująca się uszkodzeniem nerwu wzrokowego, który przekazuje sygnały wzrokowe do mózgu. Najczęstszą przyczyną jaskry jest zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe (IOP), które powoduje uszkodzenie włókien nerwu wzrokowego. Jednak początkowe stadia jaskry zazwyczaj nie wywołują żadnych objawów, co sprawia, że jest ona "cichym złodziejem wzroku". W miarę postępowania choroby, pacjenci mogą zauważać problemy z widzeniem bocznym i utratą ostrości wzroku.

Tradycyjne metody diagnostyki jaskry opierają się na pomiarach ciśnienia wewnątrzgałkowego, obrazowaniu dna oka i polach widzenia. Choć są one przydatne, nie zawsze pozwalają na wczesne wykrycie jaskry, zwłaszcza w jej początkowych stadiach. To właśnie tutaj pojawia się OCT jaskrowe jako przełomowa technologia.

 

Tomografia oka w Warszawie

Tomografia oka w Warszawie (OCT jaskrowe) to rewolucyjna technologia, która zmienia sposób diagnozowania i zarządzania jaskrą. Dzięki tej zaawansowanej technice obrazowania możliwe jest wykrycie choroby na wczesnym etapie, precyzyjna ocena struktury oka oraz monitorowanie postępu choroby. Dla pacjentów z jaskrą oznacza to większe szanse na zachowanie zdrowia wzroku i polepszenie jakości życia. Warto więc korzystać z możliwości, jakie oferuje OCT jaskrowe, aby skutecznie walczyć z tą chorobą.

OCT jaskrowe to technika obrazowania, która umożliwia bezinwazyjną wizualizację struktury oka z niezwykłą precyzją. Podczas badania OCT jaskrowego, skaner emituje wiązkę światła w kierunku oka pacjenta, a następnie analizuje odbite fale świetlne. To pozwala na uzyskanie szczegółowych obrazów wewnętrznych struktur oka, w tym nerwu wzrokowego, ciała rzęskowego i siatkówki.

 

Jakie są zalety badania OCT?

OCT jaskrowe pozwala na wczesne wykrycie zmian w strukturze oka, zanim pojawią się objawy kliniczne. To kluczowe dla skutecznego zarządzania jaskrą i minimalizowania utraty wzroku. Dzięki wysokiej rozdzielczości obrazów tomografia oka umożliwia dokładną ocenę grubości nerwu wzrokowego oraz innych istotnych parametrów. Pacjenci z jaskrą mogą regularnie poddawać się badaniom OCT w Warszawie, co pozwala na śledzenie postępu choroby i dostosowywanie planu leczenia. Dzięki dokładnym danym uzyskiwanym za pomocą OCT jaskrowego, lekarze mogą dostosowywać terapie farmakologiczne lub zabiegi chirurgiczne do potrzeb konkretnego pacjenta.

 

OCT nerwu wzrokowego

Badanie OCT

 

OCT nerwu wzrokowego - wyniki badań

OCT jaskrowe wyniki badania

 

Raport z badania OCT jaskrowego

W raporcie, pod górną częścią zawierającą dane pacjenta i badania, prezentowane są kolorowe zdjęcia, tabele, mapy i diagramy. Na wydruku po lewej stronie znajdują się dane dotyczące oka prawego (OD), a po prawej stronie oka lewego (OS). Część środkową zajmują tabele i diagramy zbiorcze dla obu oczu.

U góry zasadniczej części raportu przedstawione są kolorowe (z tłem utrzymanym w niebieskich barwach) mapy obrazujące zaznaczoną kolorem szarym tarczę nerwu wzrokowego i warstwę włókien nerwowych siatkówki (kolor żółty i pomarańczowy). Pomiędzy nimi znajduje się tabelka przedstawiająca wartości liczbowe parametrów oraz analizę statystyczną i porównanie do normatywnej bazy danych. Kolory poszczególnych pól tabelki wskazują na prawdopodobieństwo uszkodzenia jaskrowego: kolor biały oznacza wartości mieszczące się w granicach normy, żółty – wartości graniczne, czerwony – parametry nieprawidłowe.

W środkowej części raportu widoczne są mapy odchylenia standardowego od normy dla wartości grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki, gdzie kolorem żółtym zaznaczone są parametry graniczne, a kolorem czerwonym nieprawidłowe. Pomiędzy mapami znajdują się liniowe wykresy obrazujące szerokość rąbka nerwowo-siatkówkowego (wykres górny) i grubość warstwy włókien nerwowych siatkówki w poszczególnych sektorach (wykres dolny), gdzie oko prawe OD zaznaczone jest linią ciągłą, a oko lewe OS linią przerywaną.

W dolnej części raportu, po prawej i po lewej jego stronie, prezentowane są poziome i pionowe skany tarczy nerwu wzrokowego oraz okrężny skan siatkówki w okolicy okołotarczowej. Umieszczone pomiędzy nimi kołowe diagramy przedstawiają analizę statystyczną uzyskanych wartości grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki w poszczególnych sektorach i odniesienie wyniku pacjenta do normatywnej bazy danych dla osób zdrowych. Tu również kolor zielony oznacza parametry mieszczące się w granicach normy, kolor żółty parametry graniczne, natomiast kolor czerwony parametry nieprawidłowe.

Wykonanie badania OCT i analiza jego wyniku nie jest łatwa. Badanie powinno być wykonane i opisane przez doświadczonego diagnostę jaskrowego. Opis badania wraz z podpisem lekarza powinien znaleźć się w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu na dole raportu.

Uznając ogromną przydatność badania OCT w diagnostyce jaskry należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego a także Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (str. 28) „rozpoznanie lub wykluczenie jaskry można postawić jedynie na podstawie wyników wszystkich głównych badań wymaganych w procedurze diagnostycznej”. Oznacza to, że wynik samego tylko badania OCT jaskrowego bez wykonania pozostałych badań koniecznych w diagnostyce jaskry nie może stanowić podstawy do rozpoznania jaskry lub jej wykluczenia. Cennych informacji dodatkowych dostarczają między innymi badania warstwy włókien nerwowych GDx Pro oraz ocena tarczy nerwu wzrokowego HRT, które do pomiarów wykorzystują inne techniki i czasami uzyskane wyniki są odmienne od wyniku uzyskanego w badaniu OCT jaskrowym.

O postępowaniu diagnostycznym powinien zadecydować lekarz prowadzący.