Złoty Standard w diagnostyce jaskry według wytycznych PTO

Wykład wygłoszony 3 marca 2017 w Centrum Okulistycznym Jaskra dla okulistów z przychodni i klinik warszawskich. Temat „Złoty standard w diagnostyce jaskry” wzbudził spore zainteresowanie. Po wykładzie oprócz dyskusji odbyły się warsztaty praktyczne, podczas których lekarze biorący udział w szkoleniu mieli możliwość przetestowania możliwości tomografu Cirrus 5000, polarymetru GDx i tomografu konfokalnego HRT. Na prośbę uczestników szkolenia wykonywano między innymi (wcześniej omawiane podczas wykładu) tomografie przedniego odcinka oka AS-OCT w różnych warunkach oświetlenia, w tym w próbie ciemniowej, badanie GCL, OCT jaskrowe i inne.

 

Złoty standard w diagnostyce jaskry

 

cele prezentacji

 

wytyczne postępowania w jaskrze

 

złoty standard w diagnostyce jaskry - wywiad

 

badanie przedniego odcinka oka

 

tonometria aplanacyjna

 

pneumotonometria

 

pachymetria ultradźwiękowa

 

pachymetria laserowa

gonioskopia

 

AS-OCT - tomografia przedniego odcinka

 

AS-OCT - w różnych warunkach oświetlenia

 

ocena tarczy N. II - oftalmoskopia

 

techniki laserowe w diagnostyce

 

ocena tarczy n. II - HRT

 

GDx

 

OCT Jaskrowe

 

Analiza komórek zwojowych GCL (GCC)

 

SAP - perymetr HFA Humphrey

 

FDT - perymetria zdwojonej częstotliwości

 

Wytyczne PTO z 30 czerwca 2014

 

Złoty standard w diagnostyce jaskry - koniec prezentacji