Perymetria niekonwencjonalna

Pole widzenia FDT Humphrey Matrix

Perymetria jaskrowa FDTPerymetria zdwojonej częstotliwości FDT Matrix izoluje odpowiedź komórek, których uszkodzenie jest charakterystyczne dla wczesnej i średniozaawansowanej jaskry. Z tego względu – jakkolwiek badanie pola widzenia na aparacie FDT Humphrey Matrix to perymetria niestandardowa (niekonwencjonalna) – jest to prawdopodobnie najbardziej popularny rodzaj badania pola widzenia stosowany w praktyce diagnostyki jaskry w Polsce. Dodatkowym atutem badania na aparacie FDT Humphrey Matrix jest wysoka zgodność uzyskanych wyników z wynikami badań warstwy włókien nerwowych siatkówki metodą polarymetrii przy użyciu aparatu GDx Pro.

Dowiedz się jeszcze więcej…