Tonometria – Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (CWG)

pneumotonometriaW diagnostyce jaskry oraz w ocenie stopnia jej zaawansowania poziom ciśnienia wewnątrzgałkowego zawsze jest brany pod uwagę między innymi dlatego, że według obecnej wiedzy medycznej jedyną skuteczną metodą leczenia wszystkich typów tej choroby jest obniżanie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Nawet wówczas, gdy wartość ciśnienia CWG mieści się w granicach przyjmowanych za prawidłowe, czyli nie przekracza 21 mm Hg.

Zawsze też ważne jest ustalenie wartości ciśnienia docelowego, tj. takiego, przy którym choroba nie postępuje. Poziom ten określa się indywidualnie dla danego pacjenta, nie ma jednolitego wzorca. Statystycznie prawidłowa wartość ciśnienia CWG nie powinna więc uspokajać i na pewno nie zwalnia z konieczności wykonania badań dodatkowych, a tym bardziej leczenia.

Wynik CWG u chorego na jaskrę jest zależny od stopnia zaawansowania zmian w nerwie wzrokowym i w polu widzenia. Wpływają na niego także inne czynniki, takie jak nieprawidłowe ciśnienie tętnicze krwi, nawracające migreny obecnie i w przeszłości, marznące ręce i stopy, krótkowzroczność, zaburzenia ukrwienia mózgu, zaburzenia w układzie sercowo-naczyniowym.

Dowiedz się jeszcze więcej…