Pachymetria – Pomiar grubości rogówki

pachymetria ultradźwiękowaJest to badanie uzupełniające w diagnostyce w kierunku jaskry. Jest ważne z uwagi na to, że grubość rogówki ma wpływ na wynik pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Średnia grubość rogówki u osoby zdrowej wynosi w centrum 540 +/- 30 µm i do tej wartości kalibrowane są aparaty mierzące ciśnienie wewnątrzgałkowe CWG. Jeśli grubość rogówki odbiega od statystycznej średniej, lekarz w badaniu tonometrycznym nanosi odpowiednią poprawkę. Jeśli tego nie zrobi, pacjent z grubą rogówką, u którego wartości ciśnienia mogą być zawyżone, może otrzymać niepotrzebne leczenie. Z kolei przy cienkiej rogówce, gdy uzyskiwane wartości ciśnienia mogą być zaniżone, zaniechanie wykonania pachymetrii może prowadzić do błędnej diagnozy skutkującej zaordynowaniem pacjentowi choremu na jaskrę zbyt słabego leczenia.

W badaniu tym ważne jest, aby pomiar został dokonany w ścisłym centrum rogówki, z tego względu coraz większe znaczenie odgrywają techniki laserowe, tomograficzne, które umożliwiają pomiar grubości rogówki dokładnie w jej centrum, eliminując możliwość błędu, jaki zawsze jest możliwy przy technice ultradźwiękowej.

Dowiedz się jeszcze więcej…