GDX Pro – Pomiar warstwy włókien nerwowych metodą polarymetrii

nowe GDxWarstwa włókien nerwowych siatkówki (RNFL) jest jedną z trzech struktur – obok tarczy nerwu wzrokowego (ONH) i warstwy komórek zwojowych siatkówki (GCL) – poddawanych badaniu w diagnostyce jaskry. Pomiaru warstwy włókien nerwowych można dokonać dwiema metodami:

  • Metodą polarymetrii skanningowej GDx oraz/lub
  • Metodą tomografii koherentnej OCT.

Wyniki uzyskiwane przy użyciu jednej lub drugiej metody mogą być ze sobą spójne, ale mogą też się różnić, dlatego często zalecane jest wykonanie badania tej warstwy obiema technikami.
W każdym przypadku o wyborze metody pomiaru decyduje lekarz prowadzący i jego zaleceń nie należy samowolnie zmieniać.

Metoda skanningowej polarymetrii laserowej GDx:

  • bada grubość warstwy włókien nerwowych siatkówki w okolicy tarczy nerwu wzrokowego,
  • obrazuje rozkład grubości warstwy włókien nerwowych wokół tarczy,
  • wskazuje ubytki oraz
  • porównuje uzyskane wyniki z tzw. normatywną bazą danych, czyli odnosi je do statystycznej normy, określając prawdopodobieństwo uszkodzenia jaskrowego.

Technika skaningowej polarymetrii laserowej jest uznawana za podstawową w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta.

Dowiedz się jeszcze więcej…