Gonioskopia – Ocena szerokości kąta przesączania

Gonioskopia należy do badań podstawowych w diagnostyce jaskry. Polega na ocenie szerokości kąta przedniej komory, czyli drogi odpływu cieczy wodnistej, stale produkowanej w gałce ocznej. W przypadku zbyt wąskiego lub wręcz zamkniętego kąta komory przedniej, zwanego też kątem przesączania, dochodzi do wzrostu ciśnienia wewnątrz gałki ocznej, w konsekwencji prowadzącego do uszkodzenia jaskrowego.

Dowiedz się więcej…