OCT Jaskrowe – Równoczesny pomiar warstwy włókien nerwowych rnfl oraz tarczy nerwu wzrokowego onh

OCT jaskrowe

Równoczesny pomiar warstwy włókien nerwowych (RNFL) oraz tarczy nerwu wzrokowego (ONH) metodą tomografii koherentnej

OCT jaskrowe, czyli Optyczna Koherentna Tomografia, to równoczesna tomografia dwóch struktur poddawanych analizie w jaskrze: tarczy nerwu wzrokowego (ONH) oraz warstwy włókien nerwowych siatkówki w okolicy okołotarczowej (RNFL).

Wbrew panującej opinii jest to badanie trudne do wykonania i interpretacji. Wcale nie jest tak, że wynik „na zielono” oznacza, że pacjent jest zdrowy, a wynik „na czerwono” oznacza chorobę. Kolory, którymi oznaczane są wyniki odnoszą się do prawdopodobieństwa wystąpienia choroby oszacowanego na podstawie tak zwanej normatywnej bazy danych. Bazy takie – a więc szacowane wartości prawdopodobieństw – stanowią know-how poszczególnych producentów sprzętu optycznego i różnią się pomiędzy aparatami, dlatego nie jest bez znaczenia renoma producenta i klasa sprzętu, na jakim wykonywane jest to badanie. Ponadto prawdopodobieństwo (niskie lub wysokie) nie jest oczywiście równoznaczne z pewnością zdrowia lub choroby. Dlatego nie wolno diagnozy jaskrowej stawiać wyłącznie na podstawie wyniku badania OCT – co jasno mówią wytyczne. Badanie OCT musi być zestawione z innymi wynikami badań podstawowych oraz dodatkowych badań specjalistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem badania pola widzenia. Dopiero zestawiając wyniki badania OCT z wynikami innych badań można pokusić się o diagnozę jaskrową.

Dowiedz się jeszcze więcej…