OCT Jaskrowe

Równoczesny pomiar warstwy włókien nerwowych (RNFL) oraz tarczy nerwu wzrokowego (ONH) metodą tomografii koherentnej

OCT jaskroweOCT jaskrowe, czyli Optyczna Koherentna Tomografia, to równoczesna tomografia dwóch struktur poddawanych analizie w jaskrze: tarczy nerwu wzrokowego (ONH) oraz warstwy włókien nerwowych siatkówki w okolicy okołotarczowej (RNFL).

Wbrew panującej opinii jest to badanie trudne do wykonania i interpretacji. Wcale nie jest tak, że wynik „na zielono” oznacza, że pacjent jest zdrowy, a wynik „na czerwono” oznacza chorobę. Kolory, którymi oznaczane są wyniki odnoszą się do prawdopodobieństwa wystąpienia choroby oszacowanego na podstawie tak zwanej normatywnej bazy danych. Bazy takie – a więc szacowane wartości prawdopodobieństw – stanowią know-how poszczególnych producentów sprzętu optycznego i różnią się pomiędzy aparatami, dlatego nie jest bez znaczenia renoma producenta i klasa sprzętu, na jakim wykonywane jest to badanie. Ponadto prawdopodobieństwo (niskie lub wysokie) nie jest oczywiście równoznaczne z pewnością zdrowia lub choroby. Dlatego nie wolno diagnozy jaskrowej stawiać wyłącznie na podstawie wyniku badania OCT – co jasno mówią wytyczne. Badanie OCT musi być zestawione z innymi wynikami badań podstawowych oraz dodatkowych badań specjalistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem badania pola widzenia. Dopiero zestawiając wyniki badania OCT z wynikami innych badań można pokusić się o diagnozę jaskrową.

Dowiedz się jeszcze więcej…