Perymetria standardowa

Pole widzenia HFA Humphrey „białe na białym”

perymetria jaskrowa HFA - badanieBadanie pola widzenia – perymetria – jest podstawą diagnostyki okulistycznej. Nie ma możliwości, nie wykonując badania perymetrycznego, stwierdzenia u siebie ubytków w polu widzenia. Są to miejsca, których oko po prostu nie dostrzega, a mózg nie informuje nas o tym, że zakres naszego widzenia jest mniejszy niż u człowieka zdrowego. Jeśli ubytek postępuje bardzo powoli i zaczyna się od skroni – a właśnie tak dzieje się w jaskrze – nie da się zauważyć tego procesu. Mózg poinformuje nas dopiero o utracie widzenia w centrum pola widzenia, ale wówczas choroba będzie już bardzo zaawansowana, a rokowania w tej fazie są słabe. Nieprawidłowości w polu widzenia, w tym nawet ubytki bardzo wczesne, można wykryć tylko w badaniu perymetrycznym.

W przypadku jaskry należy wykonać specjalną perymetrię jaskrową, której celem jest wczesne wykrycie charakterystycznych dla tej choroby ubytków w polu widzenia. Są dwa rodzaje perymetrii stosowanych w jaskrze:

  • Perymetria standardowa SAP – „białe na białym” oraz/lub
  • Perymetria niekonwencjonalna – zdwojonej częstotliwości.

Narzędziem podstawowym do badania pola widzenia w jaskrze jest Standardowa Perymetria Automatyczna, czyli SAP. Ważne jest, aby badanie to było wykonywane na jednym z dwóch aparatów rekomendowanych przez oficjalne organizacje zrzeszające okulistów, takie jak Polskie Towarzystwo Okulistyczne czy Europejskie Towarzystwo Jaskrowe, ponieważ tylko te rekomendowane aparaty mają odpowiednio czułe testy służące do diagnostyki jaskry. Wykonanie badania pola widzenia na innych aparatach może prowadzić do błędnego rozpoznania. W diagnostyce jaskry rekomendowane są tylko następujące aparaty: HFA Humphrey lub Octopus.

Dowiedz się jeszcze więcej…