Czym się zajmujemy?

Specjalizujemy się w diagnostyce i leczeniu jaskry, AMD, zaćmy i innych chorób oczu u dorosłych i u dzieci.

Kompleksowa diagnostyka jaskry – czym się zajmujemy?

Przeprowadzamy konsultacje i ocenę stanu zaawansowania choroby. Wykonujemy wszystkie badania zalecane w diagnostyce jaskry z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu rekomendowanego przez Europejskie Towarzystwo Jaskrowe (EGS) i Polskie Towarzystwo Okulistyczne (PTO).

Badania diagnostyczne w kierunku jaskry pozwalają na wczesne wykrycie tej choroby i jej leczenie. Badania diagnostyczne w jaskrze są o tyle istotne, że choroba ta w początkowych stadiach może nie dawać żadnych objawów. Nieleczona jaskra prowadzi do ślepoty. Kompleksowa diagnostyka jaskry powinna być prowadzona również u pacjentów nie odczuwających żadnych dolegliwości związanych z widzeniem i oczami. Badania diagnostyczne w kierunku jaskry wystarczy wykonać raz w roku, jeśli nie ma żadnych niepokojących objawów. Warto też pamiętać, że z pomocą podstawowych badań diagnostycznych można wykryć tylko jaskrę w zaawansowanych stadiach, natomiast do wykrycia jaskry będącej we wczesnym i średniozaawansowanym stadium niezbędne są dodatkowe specjalistyczne badania.

Podstawowe badanie diagnostyczne w jaskrze uwzględnieniem:

 • wywiadu dotyczącego choroby
 • oceny refrakcji i ostrości wzroku
 • pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego
 • badania przedniego odcinka oka w biomikroskopie
 • oceny kąta przesączania w gonioskopie
 • badania dna oka z oceną tarczy nerwu wzrokowego i siatkówki.

Badania dodatkowe w kierunku jaskry:

 • tomografia tarczy nerwu wzrokowego przy użyciu laserowego oftalmoskopu skaningowego HRT 3 (Heidelberg Retinal Tomography)
 • pomiar grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki przy użyciu skaningowej polarymetrii laserowej GDx Pro (Glaucoma Diagnostics)
 • OCT jaskrowe (ONH + RNFL) – ocena wyglądu tarczy nerwu wzrokowego i warstwy włókien nerwowych przy użyciu tomografu optycznego
 • pomiar grubości warstwy komórek zwojowych siatkówki na tomografie OCT w badaniu GCL/GCC
 • tomografia przedniego odcinka gałki ocznej w badaniu AS-OCT (Anterior Segment-Optical Coherent Tomography) w warunkach pełnego oświetlenia i ciemności (próba ciemniowa)
 • tonometria aplanacyjna Goldmanna i pneumotonometria
 • pachymetria czyli pomiar grubości rogówki
 • badanie pola widzenia w standardowej perymetrii automatycznej SAP (biały znaczek na białym tle) na aparatach HFA Humphrey oraz metodą perymetrii zdwojonej częstotliwości FDT Matrix.

Zabiegi laserowe w jaskrze:

 • SLT – Selektywna trabekuloplastyka laserowa
 • Irydotomia

Sposób leczenia jaskry zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju jaskry, od stopnia jej zaawansowania, sytuacji życiowej pacjenta itd. W wielu przypadkach, między innymi w jaskrze pierwotnej otwartego kąta (najczęściej występujący rodzaj jaskry), coraz powszechniej stosuje się zalecane m.in. przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne zabiegi laserowe, w tym w szczególności selektywną trabekuloplastykę laserową SLT. Jest to bezpieczniejsza alternatywa dla farmakologicznych metod leczenia. Irydotomia to z kolei zabieg stosowany w jaskrach zamkniętego kąta i przy wąskim kącie komory przedniej.

Leczenie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

W zakres naszych usług wchodzi także leczenie i diagnostyka zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), zaćmy, chorób degeneracyjnych i zapalnych oczu u dorosłych i u dzieci.

Wszystkie badania diagnostyczne w naszej przychodni okulistycznej wykonywane są na najwyższej jakości sprzęcie.
Badania wykonywane są przez zespół doświadczonych okulistów .

 

Czym się zajmujemy?

Jaskra to choroba nerwu wzrokowego, która prowadzi do postępujących zmian w polu widzenia i konsekwencji do nieodwracalnej ślepoty.

Często nie daje widocznych objawów, dlatego tak ważne są profilaktyczne badania kontrolne w kierunku jaskry.

Wczesne wykrycie choroby i wdrożenie właściwego leczenia stwarza szansę na zatrzymanie postępu choroby i uchronienie pacjenta przed ślepotą.

Dowiedz się więcej…

Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem to choroba centralnej części siatkówki, która prowadzi do znacznego pogorszenia widzenia, szczególnie przy czytaniu.

W początkowej fazie może objawiać się krzywieniem się linii prostej i deformacjami obrazu.

Diagnostyka rozpoczyna się od wykonania tomografii komputerowej siatkówki OCT. Na podstawie tego badania lekarz kwalifikuje pacjenta do ewentualnej dalszej diagnostyki i do dalszego leczenia.

Dowiedz się więcej…

Metoda GDx uznawana jest obecnie za najbardziej przydatną w diagnostyce jaskry. Umożliwia lekarzowi ocenę warstwy włókien nerwowych siatkówki w okolicy okołotarczowej.

Badanie GDx wykorzystywane jest również w diagnostyce innych nieprawidłowości nerwu wzrokowego.

Badanie jest bezdotykowe, nieinwazyjne, nie wymaga rozszerzenia źrenicy.

Dowiedz się więcej…

HRT 3 to laserowa tomografia nerwu wzrokowego, która umożliwia ocenę nerwu wzrokowego. Jest to podstawowe badanie w diagnostyce jaskry.

Badanie musi być wykonywane i interpretowane przez doświadczonego lekarza okulistę.

HRT jest bezdotykowe, nieinwazyjne, nie wymaga rozszerzenia źrenicy.

Dowiedz się więcej…

OCT (optyczna koherentna tomografia) to badanie służące do oceny warstwy włókien nerwowych siatkówki w okolicy okołotarczowej.

W Centrum Okulistycznym Jaskra badanie to wykonujemy na tomografie wysokiej rozdzielczości HD Cirrus 5000 firmy Zeiss.

Dowiedz się więcej…

Metoda GCL (Ganglion Cell Layer) jest najnowocześniejszym, podstawowym badaniem wykorzystywanym w diagnostyce jaskry.

Aparat OCT w tym badaniu mierzy grubość warstwy komórek zwojowych siatkówki w okolicy plamki. Ubytki w obrębie tej warstwy są widoczne już we wczesnych etapach jaskry.

Dowiedz się więcej…

Badanie S OCT to nowoczesna metoda obrazowania warstw siatkówki w okolicy plamki wykorzystująca zjawisko interferometrii światła laserowego. Dzięki spójności światła otrzymywane obrazy charakteryzują się wysoką rozdzielczością i uwidaczniają szczegóły badanych warstw siatkówki.

W Centrum Okulistycznym Jaskra wykorzystujemy w tym badaniu OCT Cirrus 5000 firmy Zeiss – aparat, który umożliwia wykonanie badań w najwyższej dostępnej rozdzielczości HD. To właśnie dokładność obrazu w połączeniu z doświadczeniem lekarza prowadzącego badanie przesądza o jakości badania.

Badanie umożliwia stwierdzenie nieprawidłowości w siatkówce w przebiegu AMD, retinopatii cukrzycowej, centralnej retinopatii surowiczej (CSR), trakcji szklistkowo-siatkówkowych, błon nasiatkówkowych, otworu w plamce, guzów i innych patologii.

Jest to badanie nieinwazyjne i bezkontaktowe. Czasami wymaga rozszerzenia źrenicy.

Dowiedz się więcej…

Badanie umożliwia ocenę struktur przedniego odcinka oka:

 • rogówki
 • komory przedniej
 • tęczówki
 • kąta komory przedniej – tzw. nieinwazyjna gonioskopia
 • uzyskanie mapy grubości rogówki

Wykorzystywany w naszym Centrum tomograf okulistyczny Cirrus 5000 umożliwia ocenę kąta komory przedniej w warunkach zarówno ciemni, jak i normalnego oświetlenia.

Dowiedz się więcej…

FDT to nowoczesna technika badania pola widzenia, umożliwiająca rozpoznanie zmian jaskrowych w ich najwcześniejszej fazie.

Badanie trwa ok. 10-15 minut, jest bezdotykowe.

Dowiedz się więcej…

Grubość rogówki jest ważnym parametrem ocenianym w diagnostyce jaskry. Cienka rogówka jest istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju i postępu jaskry.

W Centrum Okulistycznym Jaskra badanie jest wykonywane aparatem Reichert iPac .

Przed badaniem lekarz znieczula kroplami powierzchnię oka. Podczas badania delikatnie dotyka końcówką sondy rogówki pacjenta, ale dotyk ten nie jest odczuwalny, więc badanie nie jest bolesne. W przypadku gdy pacjent nie chce poddać się badaniu dotykowemu istnieje możliwość dokonania pachymetrii bezkontaktowej tomografem Cirrus 5000.

Dowiedz się więcej…

W Centrum Okulistycznym Jaskra badanie wykonujemy na bezdotykowym tonometrze Reichert 7CR.

Aparat ten to innowacja technologiczna wdrożona przez firmę Reichert. Technologia Corneal Response uwzględnia własności mechaniczne rogówki, biorąc pod uwagę, że opór, jaki stawia rogówka podczas aplanacji nie jest zależny tylko od jej grubości, ale od właściwości mechanicznych, a dokładniej lepkosprężystych.

Wykonujemy również pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego tonometrem aplanacyjnym Goldmanna. Po miejscowym znieczuleniu rogówki kroplami i zabarwieniu filmu łzowego fluoresceiną przykłada się do rogówki wierzchołek podwójnego pryzmatu. Jest to metoda kontaktowa jednak nie jest bolesna.

Dowiedz się więcej…

Badanie kąta komory przedniej zwanego też kątem przesączania jest podstawowym i koniecznym do wykonania badaniem w diagnostyce jaskry. Powinno być wykonane przed postawieniem rozpoznania i wdrożeniem leczenia.

Dowiedz się więcej…

SLT to zabieg laserowy stosowany jako leczenie z wyboru w jaskrze pierwotnej otwartego kąta, jaskrze normalnego ciśnienia, jaskrze PEX, jaskrze barwnikowej, jaskrze młodzieńczej oraz w przypadkach, w których leczenie farmakologiczne może być niewskazane (np. u kobiet w ciąży)

Dowiedz się więcej…

Irydotomia to zabieg laserowy stosowany w jaskrze zamkniętego kąta i przy wąskim kącie komory przedniej o dużym ryzyku zamknięcia

Dowiedz się więcej…

Kapsulotomia to zabieg laserowy stosowany w zaćmie wtórnej

Dowiedz się więcej…

Podstawowe badanie gałki ocznej i oczodołu, stosowane w diagnostyce większości chorób oczu. Jest to badanie trudne.
Wiarygodne wykonanie USG oka wymaga odpowiedniej klasy sprzętu i dużego doświadczenia diagnosty.

Dowiedz się więcej…

Ważne i często niezbędne badanie w diagnostyce jaskry i szeregu innych schorzeń. Równocześnie wśród specjalistów uchodzi za najtrudniejsze do wykonania badanie okulistyczne.

Dowiedz się więcej…

Badanie pozwala na ocenę osiowej długości oka i jego poszczególnych struktur. Bardzo przydatne m.in. w wyborze metody leczenia jaskry zamykającego się kąta.

Dowiedz się więcej…