PROFILAKTYKA W JASKRZE, CZYLI JAK SIĘ ZABEZPIECZYĆ PRZED SKUTKAMI JASKRY CZ. 3

Jaka profilaktyka

Początkowo planowałam dzisiaj trochę inny temat, ale ponieważ pojawiły się ostatnio doniesienia dziennikarskie, których tytuły sugerują jakiś farmakologiczny „przełom” w leczeniu i profilaktyce jaskry, postanowiłam na gorąco odnieść się do tego zagadnienia.

Zgodnie z obecną wiedzą medyczną jedynym skutecznym sposobem walki z jaskrą jest profilaktyka, a jedyną skuteczną profilaktyką przeciwjaskrową są zawczasu wykonywane badania diagnostyczne.

Byłoby wspaniale, gdyby metodę diagnostyczną wsparły kiedyś leki, suplementy diety lub nutraceutyki, ale jak na razie brak jest dowodów potwierdzających skuteczność takich innych metod w profilaktyce jaskry. Są tylko doniesienia handlowe w stylu „kupuj nasz preparat, a będziesz zdrowy”. Do tego typu rewelacji warto odnosić się z ostrożnością, zawsze wczytywać się w to, co jest w nich małym drukiem lub między wierszami. Należałoby dowiedzieć się czy działanie takiego preparatu potwierdzają instytucje badające działanie produktów leczniczych, takie jak Narodowy Instytut Leków czy Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych, oraz co mówią na dany temat wytyczne i procedury liczących się organizacji zrzeszających lekarzy specjalistów, takich jak Polskie Towarzystwo Okulistyczne czy European Glaucoma Society.

A aktualne wytyczne co do jaskry mówią, że zarówno w profilaktyce jaskry jak i w ocenie jej progresji konieczne jest wykonanie szeregu specjalistycznych badań diagnostycznych. Wśród niezbędnych badań są stereoskopowa ocena tarczy nerwu wzrokowego, tonometria, gonioskopia i perymetria. Obecnie istnieje możliwość wykonywania badań przy użyciu nowoczesnych laserowych technik skaningowych, które dostarczają cennych i precyzyjnych informacji i zwiększają szanse na prawidłowe rozpoznanie. Złoty standard diagnostyczny w jaskrze to obecnie tonometriaperymetria standardowa SAP i niekonwencjonalnaGDxHRTtomografia jaskrowa tylnego odcinka oka (OCT ONH + RNFL)gonioskopia i/lub tomografia odcinka przedniego AS-OCT oraz badanie uzupełniające czyli pachymetria. Wszystko to zweryfikowane przez lekarza specjalistę w badaniu oftalmoskopowym. Badania te powinny być powtarzane z określoną częstotliwością. O tym, które badania i kiedy wykonywać decyduje lekarz prowadzący.

Podsumowując:

  1. Jedyna jak na razie uznawana profilaktyka jaskrowa polega na wykonywaniu powyższych badań w dobrostanie, tj. zanim pojawią się dolegliwości.
  2. Co zaś tyczy stosowanych obecnie leków, wszystkich chętnych do zgłębienia tego wątku odsyłam do tekstu umieszczonego w Bazie Wiedzy pt. „Farmakologia w jaskrze” .

Przejdź do dalszej części tekstu…