Pano-Map

Jednoczasowe, łączne wykonanie badania OCT jaskrowego (z oceną tarczy nerwu wzrokowego, szerokości rąbka nerwowo-siatkówkowego, grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki w okolicy około tarczowej) oraz badania GCC/GCL komórek zwojowych siatkówki w okolicy plamki daje możliwość uzyskania obrazu i analizy pod kątem jaskry całej tylnej części dna oka.

Pano-Map wykonuje się dla każdego oka oddzielnie. Badanie dostarcza bardzo dużo informacji dotyczących stanu anatomicznego siatkówki w okolicy plamki, tarczy nerwu wzrokowego i siatkówki w okolicy okołotarczowej. Prezentowana w raporcie analiza statystyczna odnosząca wartości uzyskane w danym badaniu do normatywnej bazy danych zmniejsza ryzyko postawienia nieprawidłowego rozpoznania, jak również daje możliwość obserwacji progresji zmian w czasie.

 

Raport z badania Pano-Map

Raport z badania przedstawia łączną ocenę badanych struktur.

wynik badania panomap - oko leweW górnej części raportu, pod danymi dotyczącymi pacjenta i badania, prezentowana jest kolorowa niebiesko-żółto-zielona mapa grubości siatkówki w okolicy plamki i okolicy okołotarczowej. Okolica plamki ma kształt obwarzankowatego wzniesienia, co wynika z nagromadzenia w tej okolicy komórek zwojowych i włókien nerwowych, natomiast dookoła tarczy nerwu wzrokowego w dolnej i górnej części tego obszaru znajdują się biegnące do tarczy włókna nerwowe powodujące charakterystyczne dwugarbne pogrubienie siatkówki w tym obszarze.

Po prawej stronie znajduje się tabela parametrów tarczy nerwu wzrokowego i warstwy włókien nerwowych siatkówki z zaznaczoną odpowiednim kolorem tła analizą statystyczną, gdzie kolor zielony oznacza wartości mieszczące się w zakresie statystycznej normy, kolor żółty – parametry graniczne, natomiast kolor czerwony parametry nieprawidłowe o cechach uszkodzenia jaskrowego.

W środkowej części raport prezentuje zdjęcie dna oka z naniesioną mapą odchylenia standardowego od wartości prawidłowych. Wartości o cechach uszkodzenia jaskrowego przedstawiane są na czerwono, wartości graniczne w kolorze żółtym. Z prawej strony zdjęcia znajduje się liniowy wykres grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki w okolicy okołotarczowej nałożony na charakterystyczny dla tego parametru dwugarbny zakres normy. Większa grubość odpowiada sektorowi górnemu i dolnemu, a mniejsza nosowemu i skroniowemu, co wynika z budowy anatomicznej siatkówki i przebiegu włókien nerwowych w tym obszarze.

wynik badania panomap - oko praweW dolnej części raportu znajdują się dwa diagramy. Kolory poszczególnych pól obu diagramów obrazowo pokazują wynik analizy statystycznej odnoszącej badane parametry do normatywnej bazy danych: kolor zielony oznacza wartości mieszczące się w zakresie statystycznej normy, kolor żółty – parametry graniczne, natomiast kolor czerwony parametry nieprawidłowe. Elipsoidalny diagram z lewej strony obrazuje grubość warstwy komórek zwojowych siatkówki w okolicy plamki w sześciu sektorach. Po prawej stronie przedstawiana jest dodatkowa, bardzo cenna informacja na temat grubości siatkówki w okolicy plamki (plamka żółta jest to okrągły obszar 30 centralnych stopni siatkówki ze środkowym punktem usytuowanym w dołeczku). Kołowy diagram dzielący plamkę żółtą na 9 obszarów dostarcza informacji o grubości siatkówki w mikrometrach, osobno dla każdego z sektorów. Poza kolorami zielonym, żółtym i czerwonym występuje tu również kolor różowy informujący o zwiększonej grubości siatkówki.

Pano-Map stanowi wartościowe uzupełnienie pozostałych badań dodatkowych, które powinny być zawsze wykonane u każdego pacjenta obserwowanego w kierunku jaskry, jak również leczonego na tę chorobę: badania pola widzenia w technologii FDT lub SAP (albo na aparacie HFA Humphrey, albo na Octopusie), HRTGDx.