AMD postać wilgotna. Proliferacja naczyń siatkówki

Objawy AMD, które mogą występować zarówno w postaci suchej jak i wysiękowej (wilgotnej) to

Postać wysiękową (wilgotną) AMD od postaci suchej odróżnia natomiast to, że niezależnie od tego, że mogą występować wyżej wymienione objawy wspólne dla obu postaci, proliferują (przeciekają) naczynia siatkówki. Proliferacja naczyń siatkówki charakterystyczna dla postaci wysiękowej może przybierać następujące formy:

Powikłania postaci wysiękowej:

  1. Zmiany krwotoczne – wylewy pod nabłonek barwnikowy, pod siatkówkę oraz do ciała szklistego. Wielkość wylewów może być różna, począwszy od niewielkich zmian aż po olbrzymie krwotoczne odwarstwienia siatkówki.
  2. Przedarcie nabłonka barwnikowego siatkówki z towarzyszącym wylewem podsiatkówkowym.

Końcowa faza przebiegu naturalnego procesu postaci wysiękowej AMD to powstanie blizny. Wyróżnia się dwa rodzaje blizn:

  1. Duże hiperrefleksyjne masy pomiędzy błoną Brucha a siatkówką zmysłową związane z rozwojem włóknienia podsiatkówkowego.
  2. Zaawansowane zwyrodnienie rozwarstwiające siatkówki zmysłowej z tworzeniem się olbrzymich płynowych przestrzeni śródsiatkówkowych i całkowita dezorganizacją struktury siatkówki.

Końcowa faza postaci wysiękowej AMD – blizny

Końcowa faza postaci wysiękowej AMD – blizny

Końcowa faza postaci wysiękowej AMD – blizny