AMD postać wilgotna. Neowaskularyzacja naczyniówkowa ukryta CNV typu 1

Ukryta postać neowaskularyzacji naczyniówkowej jest najczęstszą formą wysiękowej postaci AMD. Polega ona na powstawaniu nieprawidłowych naczyń krwionośnych w obszarze naczyń włosowatych naczyniówki, które następnie przez otwory w błonie Brucha przedostają się pod nabłonek barwnikowy siatkówki (RPE, Retinal Pigment Epithelium) i tam proliferują. Na podstawie badania angiografii fluoresceinowej wyróżnia się dwie formy zaburzenia:

  1. Włóknisto-naczyniowe odwarstwienie nabłonka barwnikowego siatkówki. Badanie OCT uwidacznia błonę neowaskularną w postaci nierównomiernego pofałdowania nabłonka barwnikowego siatkówki o niewielkiej refleksyjności z obecnością płynu pod siatkówką zmysłową.
  2. Późny przeciek z nieokreślonego źródła. W badaniu OCT widać nieregularne pofałdowanie nabłonka barwnikowego siatkówki o średniej refleksyjności. O aktywności zmiany świadczą drobne pseudotorbiele śródsiatkówkowe.

W miarę postępu choroby dochodzi do powiększania się wielkości błony neowaskularnej i rozrostu tkanki włóknisto-naczyniowej, co widać w OCT jako wyższe uniesienie RPE oraz zwiększoną refleksyjność obszaru położonego pod nim.

Zmianom może towarzyszyć surowicze odwarstwienie nabłonka barwnikowego siatkówki (PED), związanie z obecnością aktywnej błony neowaskularnej. Może mu towarzyszyć wylew podsiatkówkowy.