OCT siatkówkowe

Badanie OCT siatkówki

OCT siatkówki to rodzaj badania tomograficznego, szczególnie przydatnego w diagnostyce AMD i chorób degeneracyjnych siatkówki.

Badanie OCT siatkówkowe

Badanie to ocenia stan anatomiczny plamki żółtej. Jest to obszar w siatkówce znajdujący się w tylnym biegunie oka, który umożliwia wyraźne widzenie. Wszelkie zmiany patologiczne rozwijające się w tym miejscu upośledzają ostrość wzroku.

Raport z badania pokazuje stan siatkówki w okolicy plamki, wylicza jej grubość w tym obszarze oraz poddaje wartości grubości analizie statystycznej porównując badaną siatkówkę do normy przyjętej dla osób zdrowych. Przedstawienie parametrów siatkówki w postaci wartości liczbowych umożliwia dodatkowo analizę zachodzących zmian w czasie i ocenę progresji lub regresji choroby w trakcie obserwacji lub leczenia.

Lewa strona raportu pokazuje oko prawe (OD – łac. oculi dextri), prawa strona oko lewe (OS – oculi sinistri). W górnej części przedstawione są kolorowe mapy grubości siatkówki w okolicy plamki, gdzie każdej wartości grubości przyporządkowany jest odpowiedni kolor pokazany na skali pomiędzy mapami. Prawidłowa plamka żółta ma kształt obwarzankowaty, z najcieńszym miejscem w samym środku określanym jako dołeczek i przedstawionym w kolorze niebieskim, dookoła siatkówka jest najgrubsza, co wiąże się z dużą ilością komórek zwojowych i włókien nerwowych w tym obszarze i przedstawiona jest w kolorze zielonym i żółtym, na obwodzie plamka jest cienka i przedstawiona w kolorze niebieskim. Większość zmian patologicznych w siatkówce wpływa na jej grubość i ukształtowanie, co można zaobserwować na tych mapach.

W środkowej części raportu pokazane jest laserowe zdjęcie badanego obszaru siatkówki, na którym widać zmiany degeneracyjne, jeśli takie występują u pacjenta. Kołowe diagramy w środku pokazują analizę statystyczną zmian grubości siatkówki, gdzie kolorem zielonym oznaczone są obszary mieszczące sie w zakresie statystycznej normy, kolorem żółtym parametry graniczne, natomiast kolorem czerwonym parametry nieprawidłowe. Tabelka pokazuje grubości siatkówek wyrażone w mikrometrach.

OCT plamki – wynik

Standardowa TOMOGRAFIA PLAMKI ŻÓŁTEJ

W dolnej części raportu pokazane są skany siatkówki obrazujące jej warstwową budowę i przedstawiające obecne zmiany degeneracyjne.

Do raportu powinny zostać dołączone skany siatkówki wysokiej rozdzielczości HD, obrazujące w powiększeniu nieprawidłowości siatkówkowe i umożliwiające w przyszłości dokładne porównanie stanu siatkówki.

Morfologia (wygląd) warstw siatkówki w badaniu OCT jest najczęściej prezentowana jako kolorowy obraz utrzymany w jaskrawych odcieniach zielonych, niebieskich i żółtych albo jako odcienie szarości.

TOMOGRAFIA PLAMKI w rozdzielczości HD - kolor

TOMOGRAFIA PLAMKI ŻÓŁTEJ w rozdzielczości HD wersja w kolorze

TOMOGRAFIA PLAMKI w rozdzielczości HD - biało-czarna

TOMOGRAFIA PLAMKI ŻÓŁTEJ w rozdzielczości HD wersja biało-czarna