Tomografia plamki żółtej – Warszawa

Badanie OCT siatkówkowe

Tomografia plamki żółtej, zwana również badaniem OCT (Optical Coherence Tomography), to zaawansowana technika diagnostyczna. Jest to rodzaj badania tomograficznego, szczególnie przydatnego w diagnostyce AMD i chorób degeneracyjnych siatkówki. Badanie to ocenia stan anatomiczny plamki żółtej. Jest to obszar w siatkówce znajdujący się w tylnym biegunie oka, który umożliwia precyzyjne widzenie, takie jak czytanie, rozpoznawanie twarzy i oglądanie szczegółów. Wszelkie zmiany patologiczne rozwijające się w tym miejscu upośledzają ostrość wzroku.

Tomografia plamki żółtej (OCT) to technika obrazowania medycznego, która umożliwia niwelowanie tkanek oka w trójwymiarowy sposób z wysoką rozdzielczością. Jest to bezpieczna i bezbolesna procedura, która przypomina badanie okulistyczne. Podczas badania OCT emitowane jest światło optyczne w kierunku badanej plamki żółtej, a odbite fale świetlne pozwalają na uzyskanie szczegółowych obrazów struktury oka.

 

Jak działa tomografia plamki żółtej (OCT)?

Zasada działania tomografii plamki żółtej opiera się na pomiarze czasu, jaki potrzebuje światło do odbicia od różnych warstw oka. Wykorzystuje się technologię interferometrii, która pozwala na dokładne pomiaranie odległości wewnątrz oka. Aparat OCT generuje obrazy poprzeczne i podłużne plamki żółtej oraz przekroje wybranymi warstwami siatkówki.

 

Zastosowanie tomografii plamki żółtej w diagnostyce

Badanie OCT ma kilka zastosowań i należą do nich:

  • Diagnostyka i monitorowanie AMD (Zwyrodnienia Plamki Żółtej): AMD to choroba związana z wiekiem, która prowadzi do uszkodzenia plamki żółtej i utraty ostrości wzroku. OCT umożliwia dokładną ocenę grubości warstw siatkówki oraz obecności zmian związanych z AMD, co jest kluczowe dla wczesnego rozpoznania i monitorowania postępu choroby;

  • Diagnostyka i zarządzanie chorobami naczyniowymi plamki żółtej: OCT jest również skutecznym narzędziem w diagnostyce chorób naczyniowych plamki żółtej, takich jak obrzęk plamki żółtej czy tętniak naczyniówki. Pomaga okulistom ocenić stan naczyń krwionośnych i ewentualne zmiany w strukturze;

  • Zarządzanie chorobami siatkówki: OCT jest przydatne w diagnostyce i monitorowaniu innych schorzeń siatkówki, takich jak cukrzycowa retinopatia, retinoschisis czy uszkodzenia siatkówki związane z urazami;

  • Planowanie leczenia: OCT pozwala okuliście dokładnie ocenić strukturę plamki żółtej i określić odpowiednią strategię leczenia, czy to w postaci zaawansowanych terapii farmakologicznych, iniekcji do oka, czy laseroterapii;

  • Badania przedoperacyjne: W przypadku planowanej operacji plamki żółtej, OCT może dostarczyć szczegółowych informacji, które pomagają okuliście w planowaniu i wyborze odpowiedniej metody chirurgicznej.

Tomografia plamki żółtej umożliwia wykrywanie zmian w plamce żółtej na bardzo wczesnym etapie, co zwiększa szanse na skuteczne leczenie i zachowanie ostrości wzroku. Regularne badania OCT pozwalają na monitorowanie postępu chorób oczu i dostosowywanie leczenia w odpowiedzi na zmiany w strukturze oka. Badanie to jest bezbolesne, nie wymaga żadnych inwazyjnych zabiegów i jest wolne od promieniowania jonizującego, co czyni je bardzo bezpiecznym dla pacjentów.

 

 TOMOGRAFIA PLAMKI w rozdzielczości HD - kolor

TOMOGRAFIA PLAMKI ŻÓŁTEJ w rozdzielczości HD wersja w kolorze

 

 TOMOGRAFIA PLAMKI w rozdzielczości HD - biało-czarna

TOMOGRAFIA PLAMKI ŻÓŁTEJ w rozdzielczości HD wersja biało-czarna

 

Jakich informacji dostarcza OCT?

Raport z badania pokazuje stan siatkówki w okolicy plamki, wylicza jej grubość w tym obszarze oraz poddaje wartości grubości analizie statystycznej porównując badaną siatkówkę do normy przyjętej dla osób zdrowych. Przedstawienie parametrów siatkówki w postaci wartości liczbowych umożliwia dodatkowo analizę zachodzących zmian w czasie i ocenę progresji lub regresji choroby w trakcie obserwacji lub leczenia.

Lewa strona raportu pokazuje oko prawe (OD – łac. oculi dextri), prawa strona oko lewe (OS – oculi sinistri). W górnej części przedstawione są kolorowe mapy grubości siatkówki w okolicy plamki, gdzie każdej wartości grubości przyporządkowany jest odpowiedni kolor pokazany na skali pomiędzy mapami. Prawidłowa plamka żółta ma kształt obwarzankowaty, z najcieńszym miejscem w samym środku określanym jako dołeczek i przedstawionym w kolorze niebieskim, dookoła siatkówka jest najgrubsza, co wiąże się z dużą ilością komórek zwojowych i włókien nerwowych w tym obszarze i przedstawiona jest w kolorze zielonym i żółtym, na obwodzie plamka jest cienka i przedstawiona w kolorze niebieskim. Większość zmian patologicznych w siatkówce wpływa na jej grubość i ukształtowanie, co można zaobserwować na tych mapach.

W środkowej części raportu pokazane jest laserowe zdjęcie badanego obszaru siatkówki, na którym widać zmiany degeneracyjne, jeśli takie występują u pacjenta. Kołowe diagramy w środku pokazują analizę statystyczną zmian grubości siatkówki, gdzie kolorem zielonym oznaczone są obszary mieszczące się w zakresie statystycznej normy, kolorem żółtym parametry graniczne, natomiast kolorem czerwonym parametry nieprawidłowe. Tabelka pokazuje grubości siatkówek wyrażone w mikrometrach.

W dolnej części raportu pokazane są skany siatkówki obrazujące jej warstwową budowę i przedstawiające obecne zmiany degeneracyjne.

Do raportu powinny zostać dołączone skany siatkówki wysokiej rozdzielczości HD, obrazujące w powiększeniu nieprawidłowości siatkówkowe i umożliwiające w przyszłości dokładne porównanie stanu siatkówki.

Morfologia (wygląd) warstw siatkówki w badaniu OCT jest najczęściej prezentowana jako kolorowy obraz utrzymany w jaskrawych odcieniach zielonych, niebieskich i żółtych albo jako odcienie szarości.