Badanie pola widzenia – perymetria

Badanie pola widzenia (perymetria) jest to podstawowa procedura diagnostyczna stosowana w okulistyce. Jest to jedyne badanie funkcji, a nie anatomii struktur oka.
Zwykle nie wchodzi w zakres podstawowej konsultacji lekarskiej i trzeba je wykonać dodatkowo. Wykonanie badania pola widzenia jest jednak konieczne u każdego pacjenta z jaskrą jak również w szeregu innych schorzeń okulistycznych. Bez względu na to, czy zgłasza on jakieś dolegliwości związane z odczuciem zawężenia pola widzenia, czy nie. Proces widzenia jest tak zabezpieczony w mózgu, że nawet jeśli w jednym oku występują duże ubytki w polu widzenia, drugie oko z prawidłowym polem daje często pełny komfort widzenia, i pacjent nie odczuwa żadnych dolegliwości. Ma to miejsce w szczególności w jaskrze, gdzie ubytki w polu widzenia początkowo rozwijają się daleko od centrum i dlatego nie zaburzają widzenia. Czasami wykrycie zmian w polu widzenia pozwala na rozpoznanie choroby z zakresu neurologii lub chorób ogólnych.

 

 

Prawidłowe pole widzenia człowieka

Prawidłowe pole widzenia człowieka

Prawidłowe pole widzenia świadczy o:

 1. Prawidłowej czułości siatkówki odbierającej wrażenia wzrokowe w oku,
 2. Prawidłowym przewodzeniu impulsów przez włókna nerwowe biegnące z oka do mózgu,
 3. Prawidłowym funkcjonowaniu kory wzrokowej w płatach potylicznych w mózgu.

Wykrywanie zmian w polu widzenia oraz umiejętność ich interpretacji ma ogromne znaczenie w diagnostyce i monitorowaniu chorób uszkadzających drogę przebiegu impulsów wzrokowych zarówno w oku, jak i w mózgu.

Dowiedz się więcej o analizie wyniku

 

Badanie pola widzenia jest wykorzystywane w diagnostyce:

 1. Jaskry,
 2. Odwarstwienia siatkówki i innych patologii siatkówki,
 3. Zwyrodnienia plamki żółtej o różnej etiologii,
 4. Zapaleń i zaników nerwów wzrokowych o różnej etiologii,
 5. Nowotworów mózgu,
 6. Chorób i zaburzeń neurologicznych, takich jak stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera, udar mózgu,
 7. Migreny ocznej,
 8. Histerii,
 9. Symulacji.

Najstarszą, wciąż niekiedy stosowaną metodą badania pola widzenia jest perymetria kinetyczna. Podczas badania pacjenta są mu ręcznie pokazywane znaki (np. przedmioty) w różnych sferach widzenia. Na podstawie informacji zwrotnej „widzę-nie widzę” wykreślana jest przez diagnostę ręcznie mapa pola widzenia.

 

Pole widzenia wykreślone w perymetrii kinetycznej

W XXI wieku stosuje się metody automatyczne.

 

Rodzaje perymetrii

Klasyczne automatyczne metody badania pola widzenia wykorzystują biały znaczek na białym tle – standardowa perymetria automatyczna SAP. Metoda ta ma zastosowanie szerokie, jest stosowana w diagnostyce wielu różnych chorób oczu.

W diagnostyce jaskry są natomiast szeroko stosowane metody niekonwencjonalne, specyficznie jaskrowe, wśród których najpowszechniejsze jest FDT Matrix. Metoda FDT ta pozwala na wykrywanie bardzo małych i wczesnych zmian jaskrowych. W leczeniu tej choroby wczesne rozpoznanie jest kluczowe dla sukcesu terapeutycznego.

Więcej o badaniach pola widzenia w jaskrze tutaj

Perymetria jest też użytecznym narzędziem diagnostycznym wykorzystywanym w innych specjalnościach, np. pomaga w wykrywaniu i monitorowaniu różnych schorzeń neurologicznych.

 

Jak przebiega badanie pola widzenia?

Perymetria to technika, która umożliwia pomiar pola wzroku pacjenta. Procedura ta jest wykonywana za pomocą specjalnego urządzenia zwanej perymetrem, który emituje światło lub bodźce w różnych punktach wizji pacjenta. Pacjent musi skierować wzrok na ustalony punkt centralny, a następnie reagować, gdy zauważy bodziec w różnych miejscach pola widzenia. Wyniki badania są dokładnie rejestrowane i analizowane, tworząc mapę pola wzroku pacjenta.

Perymetria ma szerokie zastosowanie w neurologii i okulistyce:

 • diagnostyka jaskry – jaskra to choroba oczu, która prowadzi do uszkodzenia nerwu wzrokowego i utraty pola widzenia. Perymetria jest niezwykle ważna w diagnostyce jaskry, ponieważ pozwala na wykrywanie wczesnych zmian w polu widzenia, co umożliwia wdrożenie leczenia w odpowiednim czasie;

 • diagnostyka nowotworów mózgu – nowotwory mózgu mogą wpływać na pola widzenia pacjenta. Perymetria jest używana w połączeniu z innymi badaniami, aby ocenić, czy nowotwór naciska na okoliczne struktury mózgu i wpływa na widzenie;

 • monitorowanie chorób neurologicznych – w przypadku chorób neurologicznych, takich jak stwardnienie rozsiane czy choroba Alzheimera, perymetria może pomagać w monitorowaniu zmian w polu widzenia, co może wskazywać na postęp lub stabilizację choroby;

 • ocena zaburzeń neurologicznych – perymetria jest również używana w celu oceny pacjentów z innymi zaburzeniami neurologicznymi, takimi jak udar mózgu czy migrena, które mogą wpływać na pole wzroku.

 

Badanie pola neurologicznego w Warszawie

W naszej placówce medycznej w Warszawie oferujemy badanie pola neurologicznego przy użyciu zaawansowanych technologii, w tym perymetrów komputerowych. Dzięki temu mieszkańcy Warszawy mogą korzystać z diagnostyki na najwyższym poziomie i zapewnić sobie zdrowie wzroku oraz neurologiczne.

Badanie pola wzroku, czyli perymetria, jest niezwykle ważnym narzędziem diagnostycznym, które pomaga w wykrywaniu i monitorowaniu różnych schorzeń neurologicznych i ocznych. W Warszawie, jako jednym z głównych ośrodków medycznych w Polsce, dostęp do tego rodzaju badań jest ułatwiony, co przyczynia się do poprawy opieki zdrowotnej w obszarze neurologii i okulistyki. Pacjenci powinni regularnie konsultować się z lekarzami specjalistami i poddawać się badaniom, aby wcześniej rozpoznać ewentualne problemy i podjąć odpowiednie kroki w leczeniu.