WYTYCZNE POLSKIEGO TOWARZYSTWA OKULISTYCZNEGO NA TEMAT JASKRY – CO WARTO WIEDZIEĆ?

badanie okaJaskra jest chorobą oczu, która nieleczona może prowadzić do poważnych zaburzeń widzenia, a nawet całkowitej utraty wzroku. Jako że nie daje specyficznych wczesnych objawów, jej wykrycie jest stosunkowo trudne. Ze względu na to, że występuje dosyć często i dotyka osób w każdym wieku, Polskie Towarzystwo Okulistyczne opracowało wytyczne związane z tą chorobą, które pomagają lekarzom w postawieniu diagnozy oraz przy wyborze najlepszej metody leczenia.

 

Jakie są wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego dotyczące jaskry?

Pierwszym, bardzo ważnym krokiem jest kompleksowa diagnostyka jaskry według światowego standardu w tym pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, badanie dna oka, badanie pola widzenia, ocena tarczy nerwu wzrokowego ONH i warstwy włókien nerwowych RNFL metodą tomografii koherentnej OCT i/lub sprawdzonymi metodami starszymi: GDx i HRT, jak również tomograficzna ocena warstwy komórek zwojowych GCL w badaniu GCC. Istotne jest właśnie zbadanie wszystkich tych trzech wyróżnionych struktur (ONH, RNFL, GCL), ponieważ to w nich można odnaleźć wczesne zmiany jaskrowe. Jeśli zostanie zdiagnozowana jaskra, ważne jest, by rozpocząć leczenie jak najszybciej, co pozwoli uniknąć poważnych powikłań. Polskie Towarzystwo Okulistyczne zaleca, aby leczenie jaskry było prowadzone przez doświadczonych specjalistów, którzy mają odpowiednie kwalifikacje do diagnozowania i leczenia tej choroby.

W zależności od ciężkości choroby oraz jej przyczyny, lekarz może zastosować różne metody leczenia. W typach jaskry otwartego kąta jako leczenie pierwszego rzutu zaleca się trabekuloplastykę selektywną SLT lub leczenie farmakologiczne. W obu przypadkach celem jest obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego CWG do poziomu, w którym jaskra nie postępuje. W jaskrach wąskiego kąta oraz przy zamykającym się kącie w pierwszej kolejności stosuje się zabieg irydotomii laserowej, a następnie można włączyć leczenie dodatkowe. Niekiedy konieczne może być przeprowadzenie operacji, która polega na usunięciu nadmiaru płynu z oka lub na udrożnieniu przewodów odpowiedzialnych za jego odprowadzanie.

 

Jakie są pozostałe zalecenia Polskiego Towarzystwa Okulistycznego?

Polskie Towarzystwo Okulistyczne zaleca częste badania kontrolne – nawet jeśli nie ma objawów choroby – dla osób z jaskrą, jej podejrzeniem lub osoby z czynnikami ryzyka, takimi jak: jaskra w rodzinie, wiek powyżej 40 lat, niskie ciśnienie tętnicze krwi, marznące ręce i stopy, częste migreny, przewlekły stres. Wizyty powinny być przeprowadzane co najmniej raz na rok.