PRZEŁOM W LECZENIU JASKRY. SLT

Selektywna trabekuloplastyka laserowa SLT to technika znana od kilkunastu lat. Jako metoda lecznicza jest zalecana w typach jaskry otwartego kąta: pierwotnych i wtórnych. Zdobywa sobie coraz większe uznanie wśród okulistów. W najnowszych wytycznych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego w zakresie postępowania w jaskrze w niektórych przypadkach jest rekomendowana jako terapia pierwszego rzutu. Jakkolwiek pozytywną opinię o tym typie laseroterapii opieramy na własnych obserwacjach i rosnącym doświadczeniu to jednak dopiero raport z badania naszych brytyjskich kolegów ze szpitala okulistycznego Moorfields Eye Hospital w Londynie może okazać się prawdziwą bombą.

Zespół pod kierownictwem dyr. Gusa Gazzarda przeprowadził 3-letni projekt badawczy, którego celem było porównanie skuteczności metody SLT do leczenia farmakologicznego (kroplami) u pacjentów z jaskrą. Wrażenie robi już sama próba badawcza: obserwacji poddano 718 pacjentów (pamiętajmy: regularnie na przestrzeni 36 miesięcy!), u których niedawno zdiagnozowano jaskrę. Następnie porównano skuteczność obu metod leczniczych. Wyniki okazały się zaskakujące, by nie napisać mocniej. W badaniu trzyletnim technika SLT się okazała pod każdym względem lepsza niż krople: skuteczniejsza, mniej uciążliwa, bardziej bezpieczna, tańsza, lepiej też wypadła pod względem późniejszych powikłań. Niektóre z tych zalet były znane od jakiegoś czasu, ale zaskoczeniem jest ta stwierdzona skuteczność zabiegu u pacjentów z wczesną jaskrą, no i ta ekonomia. Podobnie jak opiniotwórcze czynniki zagranicą (np. prezydent Glaucoma Research Foundation, Thomas Brunner) jesteśmy naprawdę podekscytowani wynikami tego raportu. To byłoby coś, bo dotyczy leczenia najczęstszych przypadków tej choroby w rasie białej. Być może też korzyści ekonomiczne (przyznajmy: zauważalne jednak dopiero w dłuższej perspektywie czasowej) przyczyniłyby się do jeszcze szerszego upowszechnienia tej metody.

Wyniki z badania zostały opublikowane w branżowym czasopiśmie „The Lancet” oraz omówione dodatkowo w brytyjskim dzienniku „The Guardian” cieszącym się szczególnym zaufaniem m.in. ze względu na model finansowania (z dobrowolnych datków czytelników na całym świecie) zapewniającym gazecie rzeczywistą niezależność. Poniżej prezentujemy wycinek gazety wraz polskim tłumaczeniem oraz link do materiału filmowego z wypowiedzią dyr. Gazzarda, również z dodatkowym tłumaczeniem na polski.

Link do artykułu w „The Lancet” (EN)

Link do artykułu w dzienniku „The Guardian” (EN)

Pobierz tłumaczenie artykułu w dzienniku „The Guardian” (PL)

Pobierz tłumaczenie filmu (PL)