Blog

Centrum Okulistyczne - Blog

sztuczny wzrok

Najbardziej obiecujące kierunki badań i eksperymentów w zakresie protezowania wzroku to: Implanty do kory wzrokowej Trwają badania na stworzeniem sprzętu do rehabilitacji wzrokowej obejmującej mikrostymulację elektryczną kory wzrokowej, ciała kolankowatego bocznego, nerwu wzrokowego i siatkówki. Ma ona na celu wygenerowanie impulsu świetlnego lub złudnych wrażeń świetlnych czyli zjawiska elektrycznie indukowanego poczucia światła. Od wielu lat […]

oko

Pacjenci często pytają mnie o to, czy nie dałoby się przeszczepić oka, albo wszczepić sztucznej siatkówki lub nerwu wzrokowego. Część tych pytań na pewno jest inspirowana doniesieniami prasowymi. W mediach od czasu do czasu pojawiają się rewelacje o epokowych odkryciach naukowców, którzy wciąż i wciąż próbują wyzwań tego typu. I chociaż od lat prowadzone są […]

Leczenie jaskry

Marzec to dla okulistów miesiąc szczególny. Notujemy w tym czasie znaczny wzrost zainteresowania jaskrą wywołany kampanią informacyjną prowadzoną przez środowisko okulistów w związku ze Światowym Tygodniem Jaskry. W tym roku ŚTJ przypadał na dni 11-17 marca. Jest to wspólna inicjatywa Światowego Stowarzyszenia Jaskry (WGA) i Światowego Stowarzyszenia Pacjentów z Jaskrą (WGPA). Pomyślana zgodnie z hasłem […]

światowy tydzień jaskry

Jak co roku w marcu obchodzić będziemy Światowy Tydzień Jaskry. Z tej okazji, kolejny rok z rzędu, Polskie Towarzystwo Okulistyczne organizuje akcję mającą na celu propagowanie w społeczeństwie wiedzy na temat tej choroby, skutków nie podejmowania leczenia, sposobów zapobiegania ślepocie, którą ona powoduje. Od poniedziałku 11 marca do soboty 17 marca w wielu placówkach okuliści […]

szkła korekcyjne

Jaskra nie jest chorobą, jaskra to GRUPA CHORÓB. Tę powszechnie znaną specjalistom prawdę w ciekawy sposób unaoczniają wyniki badań, które przeprowadził prof. Shan Lin, zaprezentowane przez autora na Uniwersytecie Kalifornijskim.

Barbara Polaczek-Krupa

W „Rzeczpospolitej” z dnia 28 września 2017 ukazał się dodatek tematyczny poświęcony schorzeniom oczu pt „Mój wzrok”, a w nim artykuły dotyczące miedzy innymi jaskry, AMD, zaćmy oraz poświęcone badaniom diagnostycznym stosowanym w tych chorobach. Jakkolwiek przekazane tam treści są w ogromnej większości rzetelne i ciekawe to jednak znalazły się tam też informacje wymagające sprostowania lub doprecyzowania. Ponieważ redakcja „Rzeczpospolitej” nie publikuje listów czytelników odnoszących się do treści w dodatkach niecyklicznych postanowiłam zamieścić mój list do redakcji „Rzepy” na swoim Blogu.

rzeczywiste widzenie człowieka

Często spotykam się z niedowierzaniem gdy mówię, że w jaskrze (precyzyjnie rzecz biorąc: w większości przypadków) nie można zauważyć utraty widzenia. „Jak to? Czyli nie zauważę, że ślepnę?” Ten pozorny nonsens jest jednak prawdziwy. Tak, w przebiegu jaskry, a ściślej: w jej wczesnej i średniozaawansowanej fazie, chory nie może sam u siebie dostrzec zmian, które zachodzą w jego nerwie wzrokowym. Przyjmuje się, że jaskra otwartego kąta nie daje osobie chorej żadnego sygnału ostrzegawczego aż do 75% zaawansowania choroby. (Dlatego tak ważna są profilaktyczne badania. Przy pomocy badań można cofnąć ten początkowy moment diagnozowalności jaskry do 25% jej stanu zaawansowania.)

Perymetria jaskrowa FDT

W części III tego cyklu wskazywałam jakie – wg Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego EGS – należy podjąć działania, żeby poprawić współpracę pacjenta z lekarzem. Postulowane przez EGS działania są prezentowane z perspektywy lekarza. Teraz chciałabym dotknąć tego samego zagadnienia z różnych punktów widzenia.

Profilaktyka w jaskrze, czyli jak się zabezpieczyć przed skutkami jaskry

Początkowo planowałam dzisiaj trochę inny temat, ale ponieważ pojawiły się ostatnio doniesienia dziennikarskie, których tytuły sugerują jakiś farmakologiczny „przełom” w leczeniu i profilaktyce jaskry, postanowiłam na gorąco odnieść się do tego zagadnienia.

Zgodnie z obecną wiedzą medyczną jedynym skutecznym sposobem walki z jaskrą jest profilaktyka, a jedyną skuteczną profilaktyką przeciwjaskrową są zawczasu wykonywane badania diagnostyczne.

gabinet

W pierwszej części tekstu poświęconego profilaktyce jaskrowej wskazywałam pięć ważnych spraw, o których należy pamiętać, żeby się ustrzec przed ślepotą. Jako piąty, „last but not least”, wymieniłam dobrą współpracę pacjenta z lekarzem jako warunek niezbędny osiągnięcia tego celu. Wydaje mi się, że ten wątek wymaga jednak rozwinięcia.

Dlaczego tak się dzieje, że pacjenci nie stosują się do zaleceń lekarza, jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy? Uważne przestudiowanie przyczyn stworzyłoby możliwość wyciągnięcia właściwych wniosków. Europejskie Towarzystwo Jaskrowe EGS wskazuje 4 grzechy główne i 3 dodatkowe.