Blog

Centrum Okulistyczne - Blog

leczenie jaskry

Po omówieniu części pierwszej i drugiej wytycznych pora na trzecią, poświęconą leczeniu. Warto zacytować początek, który jest ścisłą syntezą tego, o co chodzi lekarzowi, gdy w zaciszu gabinetu pochyla się nad pacjentem chorym na jaskrę: „Celem leczenia jaskry jest utrzymanie funkcji widzenia i zależnej od niej jakości życia.” Wielokrotnie już to pisałam, ale powtórzę jeszcze […]

leczenie chorób jaskry

Część pierwsza wytycznych zawiera klasyfikację rodzajów jaskry. Polskie Towarzystwo Okulistyczne wyodrębnia ponad dwadzieścia jednostek chorobowych i stanów patologicznych określanych jako typy jaskry wraz z omówieniem ich cech charakterystycznych, etiologii (przyczyn), patomechanizmów (mechanizmy powstawania i rozwoju choroby), czynników ryzyka. Sekcja druga jest poświęcona diagnostyce: poczynając od wywiadu podczas pierwszego badania oraz badań kontrolnych, poprzez wskazanie podstawowych […]

choroba jaskry

Po co są i dlaczego to takie ważne, że są. We wrześniu 2017 Polskie Towarzystwo Okulistyczne opublikowało zaktualizowane wytyczne postępowania w jaskrze. Z biegiem czasu coraz bardziej doceniam istnienie wytycznych. Skłania mnie do tego moja własna, ponad dwudziestoletnia praktyka lekarska, w trakcie której wielokrotnie dzięki znajomości wytycznych uniknęłam popełnienia błędu. Tematyka wytycznych jest mi bliska […]

sztuczny wzrok

Najbardziej obiecujące kierunki badań i eksperymentów w zakresie protezowania wzroku to: Implanty do kory wzrokowej Trwają badania na stworzeniem sprzętu do rehabilitacji wzrokowej obejmującej mikrostymulację elektryczną kory wzrokowej, ciała kolankowatego bocznego, nerwu wzrokowego i siatkówki. Ma ona na celu wygenerowanie impulsu świetlnego lub złudnych wrażeń świetlnych czyli zjawiska elektrycznie indukowanego poczucia światła. Od wielu lat […]

oko

Pacjenci często pytają mnie o to, czy nie dałoby się przeszczepić oka, albo wszczepić sztucznej siatkówki lub nerwu wzrokowego. Część tych pytań na pewno jest inspirowana doniesieniami prasowymi. W mediach od czasu do czasu pojawiają się rewelacje o epokowych odkryciach naukowców, którzy wciąż i wciąż próbują wyzwań tego typu. I chociaż od lat prowadzone są […]

Leczenie jaskry

Marzec to dla okulistów miesiąc szczególny. Notujemy w tym czasie znaczny wzrost zainteresowania jaskrą wywołany kampanią informacyjną prowadzoną przez środowisko okulistów w związku ze Światowym Tygodniem Jaskry. W tym roku ŚTJ przypadał na dni 11-17 marca. Jest to wspólna inicjatywa Światowego Stowarzyszenia Jaskry (WGA) i Światowego Stowarzyszenia Pacjentów z Jaskrą (WGPA). Pomyślana zgodnie z hasłem […]

światowy tydzień jaskry

Jak co roku w marcu obchodzić będziemy Światowy Tydzień Jaskry. Z tej okazji, kolejny rok z rzędu, Polskie Towarzystwo Okulistyczne organizuje akcję mającą na celu propagowanie w społeczeństwie wiedzy na temat tej choroby, skutków nie podejmowania leczenia, sposobów zapobiegania ślepocie, którą ona powoduje. Od poniedziałku 11 marca do soboty 17 marca w wielu placówkach okuliści […]

szkła korekcyjne

Jaskra nie jest chorobą, jaskra to GRUPA CHORÓB. Tę powszechnie znaną specjalistom prawdę w ciekawy sposób unaoczniają wyniki badań, które przeprowadził prof. Shan Lin, zaprezentowane przez autora na Uniwersytecie Kalifornijskim.

Barbara Polaczek-Krupa

W „Rzeczpospolitej” z dnia 28 września 2017 ukazał się dodatek tematyczny poświęcony schorzeniom oczu pt „Mój wzrok”, a w nim artykuły dotyczące miedzy innymi jaskry, AMD, zaćmy oraz poświęcone badaniom diagnostycznym stosowanym w tych chorobach. Jakkolwiek przekazane tam treści są w ogromnej większości rzetelne i ciekawe to jednak znalazły się tam też informacje wymagające sprostowania lub doprecyzowania. Ponieważ redakcja „Rzeczpospolitej” nie publikuje listów czytelników odnoszących się do treści w dodatkach niecyklicznych postanowiłam zamieścić mój list do redakcji „Rzepy” na swoim Blogu.

rzeczywiste widzenie człowieka

Często spotykam się z niedowierzaniem gdy mówię, że w jaskrze (precyzyjnie rzecz biorąc: w większości przypadków) nie można zauważyć utraty widzenia. „Jak to? Czyli nie zauważę, że ślepnę?” Ten pozorny nonsens jest jednak prawdziwy. Tak, w przebiegu jaskry, a ściślej: w jej wczesnej i średniozaawansowanej fazie, chory nie może sam u siebie dostrzec zmian, które zachodzą w jego nerwie wzrokowym. Przyjmuje się, że jaskra otwartego kąta nie daje osobie chorej żadnego sygnału ostrzegawczego aż do 75% zaawansowania choroby. (Dlatego tak ważna są profilaktyczne badania. Przy pomocy badań można cofnąć ten początkowy moment diagnozowalności jaskry do 25% jej stanu zaawansowania.)