PRZEŁOM W LECZENIU JASKRY

W środowisku okulistycznym niemały wstrząs wywołało doniesienie brytyjskich kolegów opublikowane w „The Lancet”. W 3-letnim programie badawczym przeprowadzonym na dużej, reprezentatywnej próbie pacjentów poddali oni analizie porównawczej skuteczność laseroterapii SLT i tradycyjnego leczenia kroplami, czyli dwóch metod stosowanych w leczeniu jaskry typu otwartego, najczęściej spotykanego w Polsce i Europie. Ustalenia badawcze są zdumiewające. Technika SLT okazała się lepsza od farmakologii pod każdym względem: skuteczniejsza, mniej uciążliwa dla pacjenta, bardziej bezpieczna, z mniejszą ilością późniejszych powikłań, a także tańsza. To o tyle przełomowe doniesienie, że jak dotąd najbardziej popularną terapią w jaskrze wciąż są krople. Znane są wprawdzie ich wady, ale dotychczas sądzono, że jest to przynajmniej metoda skuteczniejsza i tańsza od innych. Wyniki trzyletniego programu badawczego, przeprowadzonego przez niezależny zespół (szpital publiczny) obalają te mity. Naukowcy brytyjscy wydali już rekomendację dla brytyjskiego National Health Service (odpowiednik polskiego NFZ) generalnej zmiany sposobu leczenia jaskry w Wielkiej Brytanii. Będziemy to obserwować, to niezmiernie ważny temat z punktu widzenia metodyki leczenia naszych pacjentów. Spodziewamy się też ożywionej dyskusji w środowisku i kolejnych doniesień. Na pewno będziemy Was informować o kolejnych wydarzeniach związanych z tym tematem. Tymczasem zapraszamy do pogłębienia wiedzy o tym wydarzeniu, o samej technice SLT i dotychczasowej wiedzy na temat farmakologii stosowanej w jaskrze.