Objawy i patogeneza zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem

Wykład wygłoszony przez dr B. Polaczek-Krupa 31 maja 2003 roku podczas sympozjum poświęconego tematyce AMD na temat epidemiologii, objawów i patogenezy zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.

 

objawy i patogeneza zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem

 

epidemiologia amd

 

historia amd

 

objawy amd

 

definicja amd

 

klasyfikacja choroby amd

 

objawy choroby amd - postać sucha

 

druzy

 

zaburzenia na poziomie nabłonka barwnikowego siatkówki

 

zanik geograficzny nabłonka barwnikowego siatkówki

 

objawy choroby amd - postać wysiękowa

 

Odwarstwienie nabłonka barwnikowego siatkówki

 

Neowaskularyzacja podsiatkówkowa

 

Tarczowata blizna podsiatkówkowa

 

klasyfikacja zmian w chorobie amd

 

Ocena lokalizacji i wielkości zmian w plamce

 

klasyfikacja objawów choroby amd

 

Stopień zaawansowania ARM

 

Miejscowe czynniki ryzyka rozwoju choroby AMD

 

Czynniki ryzyka rozwoju zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem

 

Chorobowość

 

zachorowalność AMD

 

Etiopatogeneza AMD

 

Zmiany w siatkówce zachodzące z wiekiem

 

Zmiany w siatkówce zachodzące w przebiegu AMD

 

Teoria naczyniowa powstawania AMD

 

Teoria naczyniowa powstawania AMD 1

 

Wolnorodnikowa hipoteza powstawania AMD

 

Powstawanie wolnych rodników

 

Źródła wolnych rodników

 

Zaburzenia homeostazy ustrojowej

 

Patogeneza zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem

 

Źródła wolnych rodników w patogenezie AMD

 

Źródła wolnych rodników w patogenezie AMD 1

 

Usuwanie i neutralizacja wolnych rodników - mechanizmy obronne ustroju

 

Antyoksydacyjne mechanizmy obronne siatkówki

 

Neowaskularyzacja naczyniówkowa w przebiegu AMD

 

Neowaskularyzacja naczyniówkowa w przebiegu AMD - Teorie powstawania

 

etapy angiogenezy

 

teoria zapalna powstawania amd

 

Czynniki hormonalne w patogenezie amd

 

Czynniki genetyczne w patogenezie AMD

 

Profilaktyka zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem

 

AMD - zwyrodnienie plamki związane z wiekiem - koniec prezentacji