WYTYCZNE POSTĘPOWANIA W JASKRZE – CZ. 3.

Odnośnie do laserów najbardziej skrótowo można napisać, że najczęściej stosowane są obecnie dwa rodzaje laseroterapii, wymieniane w wytycznych: trabekuloplastyka laserowa SLT  i irydotomia laserowa.

Trabekuloplastyka SLT zyskała ogromną popularność dzięki temu, że po pierwsze stosuje się ją w najczęściej występujących w Polsce typach jaskry, takich jak jaskra pierwotna otwartego kąta JPOK, jaskra normalnego ciśnienia JNC i innych często występujących typach tej choroby, a także dzięki temu, że jest to zabieg uważany za w pełni bezpieczny, nie dający żadnych uchwytnych skutków ubocznych (a wykonuje się ją na całym świecie już od 17 lat), dlatego brak jest istotnych przeciwwskazań. Jest to najbezpieczniejsza w ogóle procedura stosowana w jaskrze, nawet leki dają przecież skutki uboczne. Zaletą trabekuloplastyki SLT jest także to, że może być wielokrotnie powtarzana, wadą jest natomiast jej koszt, wyraźnie wyższy niż leczenia farmakologicznego.

Drugi z popularnych zbiegów, irydotomię laserową, stosuje się z kolei w jaskrach zamkniętego kąta oraz przy wąskim kącie komory przedniej o dużym ryzyku zamknięcia. Irydotomię wykonuje się jako zabieg profilaktyczny, leczniczy lub w celach diagnostycznych.

W wytycznych wymienionych jest również szereg innych zabiegów stosowanych w jaskrze, nie będę ich tutaj wszystkich wyszczególniać. Dociekliwych Czytelników odsyłam wprost do wytycznych. Warto zawsze natomiast zachować ostrożność co do promowanych nowatorskich zabiegów, które nie są wymienione w wytycznych.

Trzecią opcją są operacje. W naszej przychodni ich nie wykonujemy. W przypadkach wymagających operacji odsyłamy do klinik. Oczywiście mamy wiedzę, które z nich w czym się specjalizują. Tą wiedzą dzielę się z pacjentem w konkretnych przypadkach kierując go do poszczególnych ośrodków i lekarzy.

Przejdź do dalszej części tekstu…