W JAKI SPOSÓB LECZY SIĘ JASKRĘ LASEREM?

Chociaż jaskra jest chorobą nieuleczalną, jej wczesne wykrycie może znacznie zwiększyć skuteczność podejmowanego leczenia. Według obecnej wiedzy medycznej podejmowane leczenie nie może cofnąć zmian w nerwie wzrokowym, jednak prawidłowo dobrane metody mogą hamować rozwój choroby i zapobiegać dalszej utracie widzenia.

 

Czym jest jaskra?

Jaską określa się grupę chorób oczu, w których dochodzi do postępującego zaniku nerwu wzrokowego. Zdarza się, że przez długi okres choroba ta nie daje żadnych objawów. Jednak w dłuższym okresie stopniowo uszkadza nerw wzrokowy, kluczowy element drogi wzrokowej łączący oko z korą wzrokową w mózgu. Uszkodzenie to będzie systematycznie, choć niemal niedostrzegalnie doprowadzać do pogarszania się wzroku, zwężania pola widzenia, a w końcu do całkowitej ślepoty. Przyczyn występowania jaskry jest wiele, patomechanizm jaskry jest wciąż nie w pełni zbadany, wiadomo jednak, że najczęstszą przyczyną jest zbyt wysoki poziom ciśnienia w oku, który doprowadza do stopniowego uszkadzania nerwu.

Statystycznie w rasie kaukaskiej w 90% mamy do czynienia z jaskrą otwartego kąta. Jej charakterystyczną cechą jest to, że przez długi czas jaskra rozwija się w organizmie zupełnie bezobjawowo. Dlatego w jaskrze absolutnie kluczowa jest profilaktyka! Chcesz uniknąć ślepoty? Koniecznie wykonaj specjalistyczne badania w kierunku jaskry. I to w stanie świetnego widzenia, zanim będzie za późno. Innego sposobu nie ma. Współczesna medycyna nie zna innego skutecznego sposobu uchronienia się przed ślepotą spowodowaną jaskrą jak tylko specjalistyczne badania wykonane specyficznie w kierunku tej choroby. I trzeba to podkreślić: zwykłe badanie okulistyczne nie wystarczy.

 

Zabiegi laserowe w leczeniu jaskry

A co jeśli okaże się, że jaskrę mamy? Spokojnie. Nie należy się bać – o ile jaskra jest prawidłowo zdiagnozowana odpowiednio wcześnie. Jaskrę się leczy. Leczenie jest zachowawcze, jego celem jest zablokowanie postępujących zmian w nerwie wzrokowym, których dokonywałaby ta choroba gdyby nie była leczona.

Wybór odpowiedniej metody leczenia jaskry zależy w dużej mierze od rodzaju występującej jaskry, jej stopnia zaawansowania oraz innych czynników. Leczenie jaskry polega przede wszystkim na obniżaniu ciśnienia wewnątrzgałkowego w celu spowolnienia lub zatrzymania postępu choroby. Wysoką skutecznością odznaczają się zabiegi laserowe, które mają także te zalety, że przeprowadzane są bardzo szybko i bezboleśnie. W jaskrze otwartego kąta Polskie Towarzystwo Okulistyczne zaleca selektywną trabekuloplastykę laserową SLT, natomiast w jaskrze zamkniętego kąta i przy wąskim kącie wykonuje się irydotomię laserową. Bułka z masłem dla doświadczonego operatora klinicznego. Zapisz się już dziś!

Selektywna trabekuloplastyka laserowa SLT polega na naświetlaniu światłem neodymowym warstwy trabeculum, w wyniku czego udrażniane są drogi odpływu cieczy wodnistej. Brzmi to uczenie – tak naprawdę przypomina trochę strząsanie zgniłych jabłek z drzewa, dzięki czemu te zdrowe mają więcej światła i soków. Albo pielenie grządki z chwastów.

W przypadku jaskry zamkniętego oka oraz przy wąskim kącie komory przedniej stosuje się irydotomię. W jej trakcie lekarz bezboleśnie „przewierca” się laserem w górnej, niewidocznej gołym okiem, części tęczówki a powstały w ten sposób niewielki otwór staje się on nową, alternatywną drogą odpływającej cieczy wodnistej, a tym samym zmniejsza ciśnienie wewnątrz gałki ocznej.