NOWE OSZAŁAMIAJĄCE DONIESIENIE NA TEMAT SLT

Wygląda na to, że po ostatnim przełomowym doniesieniu okulistów brytyjskich na temat wyższej skuteczności laseroterapii SLT niż kropli w leczeniu jaskry, temat SLT staje się powoli czołowym zagadnieniem w dyskusjach i publikacjach specjalistycznych. To już nie tylko temat miesiąca, ale kandydat na odkrycie roku w okulistyce światowej. Co jeszcze ciekawsze, pojawiają się także głosy, że selektywna trabekuloplastyka laserowa SLT – jako metoda lecznicza – znajduje zastosowanie nie tylko w leczeniu jaskry otwartego kąta. Niejako przy okazji, wykonanie tego zabiegu ma także inne dobroczynne skutki.

Bardzo ciekawe doniesienie opublikowane zostało w specjalistycznym piśmie „Okulistyka po dyplomie” przez lekarzy z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, dr E. Studzińską i dr n. med. A. Jarmaka. Na podstawie własnego badania przeprowadzonego w okresie 10 miesięcy 2018/19 z udziałem 32 pacjentów doszli oni do wniosku, że wykonanie selektywnej trabekuloplastyki laserowej SLT skutkuje pogłębieniem komory przedniej gałki ocznej. Dlaczego to takie ważne?

Po pierwsze zmiany głębokości komory przedniej mają istotne znaczenie w prognozowaniu postępu choroby, a co za tym idzie mogą wpływać na dobór postępowania leczniczego. Ponadto głębsza komora przednia ogranicza ryzyko ostrego zamknięcia kąta przesączania, wiążącego się z koniecznością wykonania innych zabiegów (irydotomii) lub nawet operacji. Innymi słowy wykonanie w pełni nieinwazyjnego zabiegu SLT zmniejsza – zdaniem specjalistów – ryzyko wykonania procedur inwazyjnych. I na koniec: zabieg SLT poprawia warunki wykonania następujących po nim innych zabiegów okulistycznych (np. fakoemulsyfikacji zaćmy*).

Oczywiście doniesienie okulistów zgierskich należy traktować jako wstępne. Sami autorzy wskazują na konieczność wykonania dalszych badań celem dokładnego zrozumienia mechanizmu działania SLT. Niemniej nie sposób kwestionować zaprezentowanych danych. Pogłębienie komory przedniej większe niż 20% zaobserwowano u 62% pacjentów poddanych wspomnianemu badaniu. To jest istotna obserwacja, tym ważniejsza, że dotychczas dla pogłębienia komory stosowano wyłącznie metody operacyjne, obarczone nieporównywalnie większym ryzykiem. I naturalnie znacznie bardziej kosztowne.

 

* Głębokość komory przedniej wpływa na stan pooperacyjny śródbłonka rogówki. W zabiegu fakoemulsyfikacji zaćmy im głębsza jest komora przednia, tym mniejsze ryzyko uszkodzenia mechanicznego i związanego z działaniem ultradźwięków.