BADANIE W KIERUNKU AMD – S OCT

AMD – Age-related Macular Degeneration – zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem, to choroba centralnej części siatkówki, która zaczyna rozwijać się około 50 roku życia. Początek choroby ma jednak miejsce znacznie wcześniej i ma swoje źródło w dużym stopniu w nieprawidłowym trybie życia. AMD jest główną przyczyną upośledzenia widzenia u osób dorosłych w krajach rozwiniętych. Wzrost częstości jej występowania jest związany z coraz większą długością życia. W wyniku choroby niemożliwe staje się czytanie i praca wzrokowa z bliska.

 

wynik badania

 

Warto wiedzieć co zwiększa ryzyko wystąpienia choroby. Wprawdzie na główny czynnik – wiek – nie mamy wpływu, ale pozostałe czynniki są pod naszą kontrolą i powinniśmy je znać. Palenie papierosów bierne i czynne, nadmierna ekspozycja na światło słoneczne, nieprawidłowa dieta bogata w tłuszcze zwierzęce, a uboga w warzywa, podwyższony poziom cholesterolu w surowicy krwi – to główne czynniki ryzyka rozwoju AMD.

 

 badanie oka

 

Wczesne zmiany degeneracyjne można wykryć przy pomocy laserowego tomografu komputerowego OCT. Zapraszamy na badania.