Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem

Zwyrodnienie plamki żółtej - diagnostyka i leczenie

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem AMD (age-related macular degeneration), prowadzi w stadiach zaawansowanych do całkowitego zaniku widzenia centralnego, a więc do praktycznej ślepoty. Jest to choroba centralnej części siatkówki, pojawiająca się najczęściej po 50. roku życia. We wczesnych stadiach charakteryzuje się występowaniem delikatnych białawo-żółtawych kropek określanych jako „druzy” i umiejscowionych zewnętrznie do warstwy receptorowej i nabłonka barwnikowego siatkówki (retinal pigment epithelum, RPE).

Późne stadia AMD to postać „sucha” i „wilgotna”. Postać „sucha” AMD to zanik siatkówki w centralnej części plamki. Postać „wilgotna” (neowaskularna, tarczowata lub wysiękowa), jest charakteryzowana przez tworzenie się nieprawidłowych naczyń krwionośnych.

Ze względu na to, że postacie „sucha” i „wilgotna” są różnymi manifestacjami AMD i mogą mieć inne przyczyny, zostały one oddzielnie sklasyfikowane. W niektórych przypadkach postać „wilgotna” może rozwijać się w obrębie obszaru zajętego przez postać „suchą”.

Przyczyny

Czynniki ryzyka AMD to przede wszystkim: wiek, palenie tytoniu, podwyższony poziom cholesterolu i trójglicerydów, niedobór mikroelementów, narażenie na promieniowanie słoneczne.

Objawy

Już we wczesnych fazach choroby dochodzi do zaburzeń widzenia, szczególnie przy czytaniu. W zaawansowanych stadiach choroby czytanie staje się niemożliwe.

Diagnostyka

Podstawowym badaniem diagnostycznym jest badanie S OCT i angiografia. O tym jakie badania i jak często je wykonywać decyduje lekarz prowadzący.