Wskazania do cięcia cesarskiego

Okulistyczne wskazania do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego według wytycznych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Sposób rozwiązania ciąży u pacjentek z różnymi problemami okulistycznymi od wielu lat jest tematem licznych dyskusji między położnikami, okulistami i samymi pacjentkami. Jest to bardzo skomplikowany problem, dlatego zajęła się nim cała grupa ekspertów. Do niedawna nie było szczegółowych wskazówek, dlatego też lekarze kierowali się głównie wyczuciem lekarskim, a czasami zdarzało się, że ulegali prośbom pacjentek, które obawiały się pogorszenia widzenia, jak również samego porodu fizjologicznego. Ostateczną decyzję o przeprowadzeniu cięcia cesarskiego zawsze podejmuje lekarz położnik w oparciu o badanie oczu przeprowadzone przez okulistę.

Za wskazania do przeprowadzenia cięcia cesarskiego uznano:

 1. Retinopatię cukrzycową z nawracającymi krwotokami do ciała szklistego, neowaskularyzacją siatkówkową lub na tarczy nerwu wzrokowego oraz trakcyjne odwarstwienie siatkówki postępujące w ciąży.
 2. Nagłe stany okulistyczne, które mogą ulec pogorszeniu w czasie porodu w tym odwarstwienie siatkówki lub zranienia gałki ocznej operowane w okresie 1 miesiąca przed rozwiązaniem.
 3. Krótkowzroczność z neowaskularyzacją podsiatkówkową – plamą Fuksa
 4. Stany pooperacyjne – a) po witrektomii z powodu krwotoku do ciała szklistego po urazie, w przebiegu cukrzycy lub zakrzepu żyły środkowej siatkówki, b) po laserowej korekcji wady refrakcji jeżeli grubość rogówki po zabiegu jest mniejsza niż 350 mikrometrów,
 5. Zaawansowana jaskra z dużymi zmianami w polu widzenia.
 6. Zaawansowany lub ostry stożek rogówki,
 7. Stany rzucawkowe powodujące zaburzenia w narządzie wzroku – retinopatię, surowicze odwarstwienie siatkówki, neuropatię, ślepotę korową.

Wskazaniami do wykonania cięcia cesarskiego nie są:

 1. Krótkowzroczność bez zmian w plamce,
 2. Jaskra bez zmian lub małymi zmianami w polu widzenia,
 3. Odwarstwienie siatkówki skutecznie operowane w okresie więcej niż 1 miesiąca przed rozwiązaniem,
 4. Zmiany degeneracyjne obwodu siatkówki. Zwyrodnienia predysponujące do odwarstwienia siatkówki powinny być zabezpieczone laserem w okresie najpóźniej 1 miesiąca przed rozwiązaniem