Perymetria

Perymetria to specjalistyczne badanie, które mierzy zdolność pacjenta do widzenia obiektów znajdujących się w różnych miejscach pola widzenia. Podczas tego badania pacjent jest zazwyczaj umieszczany w ciemnym pomieszczeniu przed urządzeniem do perymetrii, które wyświetla świetlne bodźce w różnych punktach pola widzenia. Pacjent ma za zadanie reagować na te bodźce, np. naciskając przycisk lub zgłaszając dźwięk, gdy widzi światło. Dzięki temu badaniu można stworzyć mapę pola widzenia pacjenta.

 

Zastosowanie perymetrii w diagnostyce okulistycznej

Perymetria ma szerokie zastosowanie w diagnostyce i monitorowaniu różnych schorzeń oczu. Oto kilka głównych obszarów, w których jest wykorzystywana:

  • diagnostyka jaskry – jaskra to choroba charakteryzująca się uszkodzeniem nerwu wzrokowego i utratą pola widzenia. Perymetria jest niezwykle przydatna do wczesnego wykrywania jaskry oraz monitorowania postępu choroby. Pacjenci z jaskrą często tracą pole widzenia początkowo w jego obrzeżach, co jest trudne do zauważenia bez specjalistycznego badania;

  • monitorowanie neuropatii nerwu wzrokowego – perymetria jest również stosowana w przypadku neuropatii nerwu wzrokowego, która może być spowodowana różnymi czynnikami, w tym cukrzycą, stwardnieniem rozsianym i innymi chorobami. Badanie to pomaga ocenić stopień uszkodzenia nerwu wzrokowego;

  • badania pola widzenia w innych chorobach – perymetria może być również przydatna w diagnostyce innych chorób oczu, takich jak retinopatia, zaćma i neuropatia oczna;

  • ocena zaburzeń neurologicznych – poza dziedziną okulistyczną, perymetria jest czasem wykorzystywana do oceny zaburzeń neurologicznych, takich jak choroba Alzheimera czy stwardnienie boczne zanikowe.

To nieinwazyjne badanie, które pozwala na wczesne wykrycie potencjalnych problemów z polem widzenia, co może prowadzić do szybszego leczenia i zapobiegania utracie wzroku. Dla lekarzy jest to niezastąpione narzędzie diagnostyczne, które pomaga w dokładnej ocenie stanu zdrowia oczu i nerwu wzrokowego.

Więcej o perymetrii