Zastosowanie analizy grubości siatkówki w okolicy plamki jako nowej metody w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta

Prezentacja przedstawiona 25 maja 2010 podczas obrony pracy doktorskiej dr n. med. B. Polaczek-Krupa. Praca doktorska pt.„Zastosowanie analizy grubości siatkówki w okolicy plamki jako nowej metody w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta” została nagrodzona wyróżnieniem. Celem pracy było określenie przydatności pomiaru grubości siatkówki w okolicy plamki do diagnostyki jaskry. Obecnie pomiar ten jest już uznanym, użytecznym parametrem diagnostycznym. Dla potrzeb swojej pracy pani doktor zebrała materiał badawczy od 194 pacjentów. Wyniki jej znajdą Państwo w poniższej prezentacji.

 

zastosowanie analizy grubości siatkówki w okolicy plamki jako nowej metody w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta

zastosowanie analizy grubości siatkówki w okolicy plamki jako nowej metody w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta 2

definicja jaskry pierwotnej otwartego kąta

 

współczesna diagnostyka jaskry pierwotnej otwartego kąta

 

trudności diagnostyczne jpok

 

cel pracy nad jpok

 

materiał - badana populacja

 

metody badawcze jpok

 

pomiar grubości siatkówki w okolicy plamki

 

badane obrazy siatkówki

 

analiza statystyczna

 

mapy grubości siatkówki

 

grubość siatkówki

 

różnice grubości siatkówek

 

zależność grubości siatkówek od płci

 

ocena ilości tkanki nerwowej siatkówki

 

wskaźniki zaawansowania jaskry

 

siła korelacji między grubością siatkówki a wskaźnikami uszkodzenia jaskrowego

 

siła korelacji między wskaźnikami uszkodzenia jaskrowego1

 

czułość, swoistość i iloraz wiarygodności metody

 

jpok - wnioski 1

 

jpok - wnioski 2

 

jpok - wnioski 3

 

jpok - wnioski 4

 

podsumowanie

 

elementy nowości zawarte w pracy

 

jpok - koniec prezentacji