Zaburzenia widzenia u dorosłych

zaburzenia widzenia u dorosłych - prezentacja

 

budowa oka

 

Najczęstsze przyczyny zaburzeń widzenia u osób dorosłych

 

Rodzaje zaburzeń widzenia

 

Zaćma okiem chorego

 

zaćma

 

zaćma 1

 

leczenie zaćmy

 

Okiem chorego na AMD -okres wczesny

 

Okiem chorego na AMD - okres późny

 

Co to jest AMD

 

Czynniki ryzyka rozwoju AMD

 

Czynniki wywołujące AMD

 

Objawy AMD - Co widzi pacjent

 

Objawy AMD - Co widzi lekarz

 

Profilaktyka AMD

 

Leczenie AMD

 

Samokontrola - Test Amslera

 

OCT siatkówki

 

OCT siatkówki

 

co to jaskra

 

budowa oka - jaskra

 

Jak widzi ludzkie oko

 

Jak widzi ludzkie oko 2

 

Jak widzi ludzkie oko 3

 

Utrata widzenia w jaskrze

 

Utrata widzenia w jaskrze 2

 

Utrata widzenia w jaskrze 3

 

Utrata widzenia w jaskrze 4

 

Utrata widzenia w jaskrze 5

 

Utrata widzenia w jaskrze 6

 

Utrata widzenia w jaskrze 7

 

Utrata widzenia w jaskrze 8

 

Czynniki ryzyka rozwoju jaskry

 

jaskra - nerw wzrokowy

 

Przyczyny jaskry 1

 

Przyczyny jaskry 2

 

Współczesna diagnostyka jaskry pierwotnej otwartego kąta

 

Diagnostyka w jaskrze – badania 1

 

Diagnostyka w jaskrze – badania 2

 

rokowanie

 

Odłączenie ciała szklistego

 

Cukrzyca

 

Cukrzyca 1

 

Odwarstwienie siatkówki

 

Odwarstwienie siatkówki

 

Przemijające zaburzenia widzenia

 

Choroby rogówki

 

Zaburzenia refrakcji

 

do zapamiętania

 

Dziękuję za uwagę