Jaskra – etiologia, patomechanizm, leczenie

Fragment wykładu wygłoszonego w Instytucie Jaskry i Chorób Oka w Warszawie w marcu 2003 roku. Tematyką jest jaskra, jej etiologia, patogeneza i leczenie.

 

Jaskra - etiologia, patomechanizm, leczenie

 

Jaskra - definicja

 

Jaskra - patogeneza

 

jaskra - czynniki genetyczne

 

jaskra - czynniki mechaniczne

 

jaskra - czynniki naczyniowe

 

przewlekły spadek przepływu w naczyniach krwionośnych

 

Autoregulacja

 

Autoregulacja 2

 

mechanizm śmierci komówrki zwojowej

 

leczenie jaskry

 

współczesne leczenie jaskry