XXI WIEK ZACZYNA SIĘ TERAZ…

Sytuacja pandemiczna zmieniła nasze życie pod wieloma względami. Konieczność znacznego ograniczenia naszego życia zawodowego i towarzyskiego zmusiła nas do poszukiwania nowych rozwiązań – w tym takich dotyczących naszego zdrowia. Jak pandemia wpłynęła na nas do tej pory i w jaki sposób zmiany te będą kształtować społeczeństwo w nadchodzących latach?

 

Komunikacja na odległość jako znak XXI wieku

Przymusowe zamknięcie w domach dowiodło nam, że wiele procedur dotyczących naszego zdrowia może być bez problemów przeprowadzane zdalnie. Jeszcze przed czasem pandemii korzystaliśmy z e-recept czy konsultacji online, teraz zaś tego typu usługi zyskały na popularności i są wręcz zalecane przez organizacje lekarskie. Nawet trudne, wymagające pilnej interwencji przypadki mogą być rozpatrywane zdalnie – choć jednocześnie należy podkreślić, że takie czynności mogą mieć charakter wyłącznie porady wstępnej, po której może okazać się konieczne osobiste odwiedzenie placówki.

Choć więc komunikacja zdalna to rozwiązanie szybkie, wygodne i bezpieczne, pamiętajmy, że w wielu sytuacjach – szczególnie tych związanych z jaskrą – może nie być wystarczająca. Działania takie jak badanie pola widzenia, diagnostyka obrazu tarczy nerwu wzrokowego czy komórek zwojowych muszą być regularnie przeprowadzane podczas osobistych wizyt pacjenta w przychodni – wymagają bowiem zastosowania specjalistycznego sprzętu, którym posługuje się lekarz prowadzący. Jaskra to poważna i zdradliwa choroba, dlatego nie wolno ignorować konieczności wykonywania okresowych badań.

 

Jak wydarzenia początku XXI wieku wpłyną na dalszy rozwój służby zdrowia

Smutny przykład ataku na WTC w 2011 roku oraz jego późniejsze konsekwencje stanowią dowód na to, że wielkie tragedie mają trwały wpływ na podejście ludzkości do kwestii bezpieczeństwa i zdrowia. Możemy więc spodziewać się, że nawet po zneutralizowaniu zagrożenia, jakie niesie COVID-19, funkcjonowanie usług medycznych wciąż będzie obejmować zaostrzone procedury bezpieczeństwa – takie jak używanie maseczek przez lekarzy i pacjentów czy konieczność dezynfekcji rąk. Zachowane zostaną również takie działania jak np. wywiad wstępny w trakcie umawiania wizyty przez telefon czy mierzenie temperatury nowoprzybyłych pacjentów.

Ostatnie wydarzenia pokazują również, jak wiele zależy od działań osób będących u władzy. W minionych miesiącach to właśnie odgórne ustalanie i egzekwowanie procedur determinowało poziom naszego bezpieczeństwa. XXI wiek prawdopodobnie przyniesie ze sobą konieczność skupienia się rządzących na opracowaniu nowych planów działania oraz racjonalnego zarządzania zasobami tak, by zabezpieczyć obywateli na wypadek sytuacji kryzysowych. Umiejętności w rodzaju zdolności przewidywania i decyzyjności jeszcze bardziej zyskają na wadze. Co do samego społeczeństwa, prawdopodobnie zaczniemy kłaść większy nacisk na konieczność zachowania solidarności i podejmowania kolektywnych działań mających na celu nasze wspólne dobro.

XXI wiek zaczyna się szansą rozwoju dla naszego świata. A co przyniesie nam, zobaczymy.