NFZ O TYM JAK STOSUJEMY SIĘ DO ZALECEŃ LEKARZA

W maju Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował ciekawy raport pt. „NFZ o zdrowiu. Nadciśnienie tętnicze”. Dokument ten jest dla nas, okulistów, interesujący z dwóch powodów. Po pierwsze nadciśnienie tętnicze jest częstą* przyczyną retinopatii nadciśnieniowej, w przebiegu której dochodzi do uszkodzenia naczyń siatkówki wskutek trwale podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi. Ale jeszcze ważniejsze wydaje się to „po drugie”: pacjenci nie stosują się do zaleceń lekarzy i często przerywają leczenie. To, co NFZ zawarł w raporcie o nadciśnieniu, nie tylko kardiolodzy ale i okuliści obserwują od lat.

W leczeniu chorób przewlekłych takich jak np. nadciśnienie tętnicze lub jaskra, niezwykle ważna dla sukcesu terapeutycznego jest współpraca pacjenta z lekarzem, w szczególności stosowanie się do zaleceń medycznych. Nieprzestrzeganie zaleceń może polegać na niechęci do poddania się badaniom lub zabiegom, nieregularnym przyjmowaniu leków, stosowaniu niewłaściwej dawki, niewłaściwym aplikowaniu leku lub zaprzestaniu terapii. Autorzy raportu zwrócili uwagę, że aż 50% chorych na nadciśnienie nie zgłasza się na wizyty kontrolne po 6 miesiącach od wdrożenia leczenia. Bardzo podobne dane mają okuliści jaskrowi, pisaliśmy o tym na blogu dwukrotnie w cyklu poświęconym profilaktyce w jaskrze: w części 1 i części 3.

Jakie są przyczyny nieprzestrzegania zaleceń? Tu najciekawszych może danych dostarcza inne badanie, przeprowadzone przez Pracownię Badań Społecznych DGA na zlecenie firmy TEVA, oceniające dlaczego Polacy niechętnie poddają się badaniom profilaktycznym. W badaniu tym aż 53%** (!) wszystkich respondentów wskazało jako przyczynę „Jestem zdrowy/-a. Nie widzę potrzeby, żeby się badać”. W przypadku chorób takich jak nadciśnienie tętnicze czy jaskra pacjenci nazbyt często nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji, nie przyjmują do wiadomości, że choroba jest poważna, ponieważ „na razie nie odczuwają dolegliwości”. Na razie czuję się dobrze, widzę dobrze i to mnie zadowala.

Nawet jeżeli na razie zadowala, to w niedalekiej przyszłości grozi poważnymi konsekwencjami. Choć brzmi to może niesympatycznie, to jednak my, lekarze, musimy Wam o tym przypominać.

 

*30-66% przypadków, w zależności od wieku i okresu trwania choroby nadciśnieniowej.

**Pełne wyniki badania PBS DGA „Powody, dla których Polacy nie poddają się badaniom profilaktycznym”:
– 53,4% – Jestem zdrowy/-a. Nie widzę potrzeby, żeby się badać

– 16,0% – Nie mam czasu

– 11,5% – Badania za dużo kosztują

– 6,9% – Nie wiem, gdzie i kiedy mogę poddać się takim badaniom

– 5,4% – Jestem za młody/-a

– 20,9% – Trudno powiedzieć