JAKIE GŁÓWNE TYPY BADAŃ STOSUJE SIĘ W JASKRZE? CO MÓWIĄ WYTYCZNE PTO?

Od ponad stu dziesięciu lat Polskie Towarzystwo Okulistyczne sprawuje pieczę nad rozwojem okulistyki w naszym kraju, nie ustając w działaniach mających na celu doskonalenie tej dziedziny. Sprawdź, jak zgodnie z najnowszymi wytycznymi PTO powinna wyglądać diagnostyka jaskry.

 

Rozpoznanie i leczenie jaskry na podstawie wytycznych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

Wytyczne wydawane przez PTO mają na celu usprawnienie opieki lekarskiej z zakresu okulistyki i udoskonalenie opieki nad osobami cierpiącymi na choroby oczu. Zgodnie z zaleceniami towarzystwa podstawowa diagnostyka jaskry powinna obejmować m.in. następujące działania:

  • Badanie refrakcji – pozwala ono wykryć nieprawidłowość polegającą na tym, że układ optyczny w spoczynku nie ogniskuje na siatkówce równoległej wiązki światła, która wpada do wnętrza gałki ocznej. Tym samym może być stosowane do wykrycia astygmatyzmu, krótkowzroczności i nadwzroczności.
  • Badanie widzenia barwnego – pozwala na ocenę widzenia barw u pacjenta. Przeprowadzane m.in. z użyciem tzw. tablic pseudoizochromatycznych.
  • Pachymetria – badanie, które jest obowiązkowe w przypadku osób cierpiących na jaskrę i nadciśnienie oczne. Pachymetria laserowa służy ocenie grubości rogówki (zmiany w tym zakresie stanowią czynnik rozwoju jaskry).
  • Badanie przedniego odcinka gałki ocznej oraz badanie dna oka – przeprowadzane z użyciem lampy szczelinowej, czyli biomikroskopu. Dzięki powiększeniu i oświetleniu wnętrza oka za pomocą wąskiej wiązki światła możliwe jest jego obejrzenie i analiza.
  • Ocena kąta przesączania i struktur przedniego odcinka gałki ocznej – inaczej gonioskopia. Przeprowadza się ją u pacjentów, u których podejrzewa się jaskrę lub u których została ona już rozpoznana. Badanie ma miejsce w ciemnym pomieszczeniu z najwęższą możliwą szczeliną światła.
  • Tonometria – czyli pomiar ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Należy do podstawowych badań okulistycznych i jest szczególnie istotna w przypadku osób chorych na jaskrę lub nadciśnienie oczne (to ostatnie może przyczynić się do jej rozwoju).
  • Perymetria – badanie, które umożliwia wykrycie ubytków w polu widzenia.

To napisawszy należy jeszcze raz podkreślić, że wymienione procedury należą w większości do tak zwanych badań PODSTAWOWYCH. W ośrodkach specjalizujących się w jaskrze wchodzą one – z wyjątkiem perymetrii – w skład standardowej wizyty u specjalisty jaskrowego. Ale są niewystarczające aby jaskrę potwierdzić lub ją wykluczyć. Do tego konieczne jest wykonanie badań DODATKOWYCH, takich jak różne typy OCT, GDx, HRT, GCL. O tym napiszemy już jednak innym razem. Sporo informacji o badaniach stosowanych w jaskrze znajdziecie też tutaj a zainteresowani kompleksową i rozbudowaną wiedzą na temat diagnostyki i leczenia jaskry znajdą opracowania tych tematów w naszej STREFIE WIEDZY.