JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ZABIEGU LECZENIA JASKRY LASEREM?

W leczeniu jaskry stosuje się różne metody laserowe, a o wyborze odpowiedniej decyduje lekarz po przeprowadzeniu dokładnych badań diagnostycznych. Mianem jaskry nazywamy grupę przewlekłych neuropatii nerwu wzrokowego, dla których charakterystyczne są zmiany morfologiczne tarczy nerwu wzrokowego, warstwy włókien nerwowych i warstwy komórek zwojowych. Zauważalne są ubytki w polu widzenia o różnym nasileniu. W zależności od decyzji lekarza, w chorobie stosuje się w leczeniu laserowym selektywną trabekuloplastykę laserową SLT lub irydotomię laserową. Czy i jak się do tych zabiegów przygotować objaśniamy poniżej.

 

Przed trabekuloplastyką laserową SLT

Selektywna trabekuloplastyka laserowa SLT jest metodą leczenia jaskry pierwotnej otwartego kąta JPOK, jaskry wtórnej barwnikowej, jaskry wtórnej PEX, jaskry normalnego ciśnienia JNC oraz innych. Jest to zabieg całkowicie bezbolesny, polegający na działaniu kilka bardzo krótkich impulsów lasera na ściany komórek beleczkowania. Dzięki temu zostają pobudzone do aktywności fagocyty, które zaczynają usuwać wszystkie nieprawidłowe drobiny takie jak nieprawidłowe komórki beleczkowania, kawałki melaniny, pobudzając okoliczne tkanki do regeneracji. Efektem tych procesów jest ułatwienie odpływu cieczy wodnistej z oka i obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Do trabekuloplastyki laserowej SLT nie jest wymagane specjalne przygotowanie ze strony pacjenta, jednak zaleca się mu odpoczynek i rezygnację z makijażu oczu. Przed samym zabiegiem lekarz jedynie zmierzy ciśnienie wewnątrzgałkowe oraz znieczuli powierzchnię gałki ocznej specjalnymi kroplami. Po wykonaniu tych czynności na gałkę oczną zakłada się specjalną soczewkę nagałkową, która powiększa obszar poddawany zabiegowy. Zabieg jest krótki i nie ma żadnych skutków ubocznych, można więc go powtarzać.

 

Jak przygotować się do irydotomii laserowej?

Zabieg irydotomii laserowej stosowany jest w przypadku jaskry pierwotnej zamkniętego kąta, przy wąskim kącie stwarzającym ryzyko zamknięcia i w niektórych przypadkach jaskry barwnikowej. Jego celem jest poszerzenie kąta przesączania (inaczej kąta tęczówkowo-rogówkowego) i otwarcie dróg odpływu cieczy wodnistej z oka. Przeciwwskazaniem do niego może być brak wglądu do komory przedniej spowodowany przymgleniem rogówki lub silnym spłyceniem komory przedniej. W trakcie zabiegu zostaje wytworzony otwór w tęczówce po to, aby do komory przedniej napłynął barwnik z cieczą wodnistą. Tęczówka cofa się, pogłębiając komorę przednią na jej obwodzie.

Irydotomia laserowa to zabieg bezbolesny, trwa od kilku do kilkunastu minut. Pacjent powinien poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych na co dzień lekach. W dniu zabiegu nie powinien wykonywać makijażu oczu. Na godzinę przed nim podaje się pacjentowi specjalne leki, takie jak apraklonidynę, która zapobiega ewentualnemu wzrostowi ciśnienia wewnątrzgałkowego. Często także lekarz zaleca przyjęcie 500 mg acetazolamidu. Jeśli pacjent nosi soczewki, przed samym zabiegiem musi je zdjąć. Lekarz zakłada na oko specjalną soczewkę z żelem. Konieczne jest zastosowanie kropli znieczulających oraz zwężających źrenicę (pilokarpina). Ścisłe zastosowanie się do wskazań lekarza może uchronić nas przed skutkami niepożądanymi i zwiększyć skuteczność zabiegów.