CZY JEST I KIEDY WYSTĘPUJE JASKRA BARWNIKOWA?

Jaskra jest chorobą, która może doprowadzić do całkowitej utraty wzroku wskutek zaniku nerwu wzrokowego, który jest odpowiedzialny za przesyłanie pobudzeń odbieranych przez światłoczułe czopki i pręciki znajdujące się na siatkówce, czyli tworzonego obrazu, wprost do mózgu. Wskutek postępujących uszkodzeń zaczynają się pojawiać narastające braki w polu widzenia. Jednym z głównych powodów powodujących powstanie jaskry jest wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe. Jaskra może być jednak powstawać również pod wpływem dodatkowych czynników, co ma miejsce przy jaskrze barwnikowej. Przekonajmy się, czym jest ta odmiana jaskry i co się z nią wiąże.

 

Powstawanie jaskry barwnikowej

Jaskra barwnikowa jest na ogół spowodowana zespołem rozproszenia barwnika (ZRB), który wiąże się z wysokim uwalnianiem pigmentu z nabłonka barwnikowego tęczówki. Dodatkowymi czynnikami ryzyka ZRB są m.in. krótkowzroczność oraz stały i duży wysiłek fizyczny, a także częste mruganie i przebywanie w półmroku. Większe ryzyko pojawienia się ZBR występuje u mężczyzn, a pierwsze objawy występują najczęściej między 20 a 40 rokiem życia. W około połowie przypadków występowanie ZRB prowadzi do rozwoju jaskry barwnikowej. Jej cechą charakterystyczną są duże przyrosty ciśnienia w gałce ocznej. Objawami jaskry barwnikowej są osadzanie się barwników na śródbłonku rogówki, promieniste ubytki nabłonka barwnikowego oraz występowanie złogów barwnika na siateczce beleczkowania, co uniemożliwia odpływ cieczy wodnistej.

 

Jak diagnozować i leczyć jaskrę barwnikową?

Diagnostyka jaskry barwnikowej może być prowadzona przy wykorzystaniu wielu metod. Należą do nich biomikroskopia, gonioskopia, optyczna koherentna tomografia przedniego odcinka oka (AS-OCT). Stosowane są standardowo także badania obrazowe używane przy wszystkich odmianach jaskry, w tym badanie pola widzenia FDT lub HFA, skaningowa polarymetria laserowa (GDx), OCT włókien nerwowych, a także skaningowa oftalmoskopia laserowa tarczy nerwu wzrokowego (HRT). W leczeniu jaskry barwnikowej stosuje się zabiegi laserowe SLT, względnie farmakoterapię.