Badanie ultrasonograficzne w prezentacji A

Badanie ultrasonograficzne w prezentacji A (USG A) jest najprostszym rodzajem prezentacji ultrasonograficznej. Polega ono na wysłaniu przez głowicę sądy liniowego sygnału ultradźwiękowego, który przechodząc przez tkanki ulega częściowemu odbiciu na granicy ośrodków o różnej gęstości. Im większa jest różnica gęstości pomiędzy ośrodkami tym wysokość piku odbicia jest wyższa. Odbite ultradźwięki powracają do tej samej sądy gdzie nakładane są na linię czasu badania. Czas jaki upływa od wyjścia impulsu z głowicy do miejsca o określonej sile odbicia przeliczany jest przez ultrasonograf na odległość określonego odbicia od czoła głowicy sądy. Zapis pików odbicia o różnej wysokości na linii określającej odległość od czoła sądy jest wynikiem badania USG A.

 

Zastosowanie badania ultrasonograficznego w prezentacji A

Wykonując badanie USG A otrzymujemy biometryczny obraz badanych tkanek. Oznacza to, że wykonując np. osiowe badanie gałki ocznej możemy z dokładnością do setnych milimetra określić nie tylko długość badanego oka ale również osiowy wymiar wszystkich struktur anatomicznych napotkanych w gałce ocznej na linii wykonanego badania.

Badanie ultrasonograficzne jest niezwykle przydatną techniką diagnostyczną w medycynie, w tym w dziedzinie okulistyki, stosuje się je m.in. do:

  • pomiaru długości gałki ocznej,

  • oceny grubości rogówki,

  • wizualizacji struktur wewnętrznych,

  • oceny uszkodzeń oka,

  • monitorowania zmian w czasie.

Chirurdzy okuliści mogą wykorzystywać badanie USG A do dokładnego planowania i przeprowadzania zabiegów, takich jak usunięcie zaćmy czy operacje naprawcze siatkówki.

Badanie biometryczne gałki ocznej

Badanie biometryczne gałki ocznej można wykonać na dwa sposoby: metodą aplanacyjną lub immersyjną. Metoda aplanacyjna polega na bezpośrednim kontakcie sondy z rogówką w trakcie badania. W tej technice, czoło sondy jest delikatnie przyłożone do powierzchni rogówki, a pomiar jest dokonywany bezpośrednio. Chociaż jest to często stosowana metoda, istnieje pewne ryzyko błędu pomiarowego związanego z ewentualnym spłaszczeniem rogówki w miejscu kontaktu z sondą, co może prowadzić do nieprecyzyjnych wyników.

Metoda immersyjna wykorzystuje komorę immersyjną, która jest wypełniona płynem o właściwościach optycznych zbliżonych do oka. Pacjent zanurza oko w płynie, co zapewnia pośredni kontakt sondy ze strukturami gałki ocznej. Dzięki temu unika się błędów związanych z ewentualnym spłaszczeniem rogówki przez czoło sondy, co sprawia, że wyniki są bardziej precyzyjne i dokładne.

Bardziej zalecane jest badanie immersyjne, ponieważ pozwala uniknąć błędu badania spowodowanego przez spłaszczenie powierzchni rogówki przez czoło sondy w trakcie wykonywanego badania. Technika ta pozwala na precyzyjne określenie parametrów oka, co jest kluczowe w wielu dziedzinach okulistyki, takich jak chirurgia zaćmy, chirurgia refrakcyjna i zarządzanie pacjentami z jaskrą.

Wskazania do USG A w diagnostyce okulistycznej

Wskazania do badania gałek ocznych w prezentacji A są różnorakie i zależą od celu, w jakim wykonujemy badanie oczu u danego pacjenta. Biometria gałek ocznych daje nam informację o osiowej długości oczu co może nam określić wstępnie wadę refrakcji każdego z oczu, ale może być również ważnym badaniem wykluczającym wytrzeszcz rzekomy przy podejrzeniu zmiany guzowatej oczodołu. Określenie wielkości soczewki w oczach z nadwzrocznością osiową może mieć duże znaczenie w wyborze metody leczenia w oczach z podejrzeniem jaskry zamykającego się kąta. Generalnie należy zaufać kompetencjom lekarza zlecającego to badanie.