USG w prezentacji A

Badanie ultrasonograficzne w prezentacji A

Badanie ultrasonograficzne w prezentacji A (USG A) jest najprostszym rodzajem prezentacji ultrasonograficznej. Polega ono na wysłaniu przez głowicę sądy liniowego sygnału ultradźwiękowego, który przechodząc przez tkanki ulega częściowemu odbiciu na granicy ośrodków o różnej gęstości. Im większa jest różnica gęstości pomiędzy ośrodkami tym wysokość piku odbicia jest wyższa. Odbite ultradźwięki powracają do tej samej sądy gdzie nakładane są na linię czasu badania. Czas jaki upływa od wyjścia impulsu z głowicy do miejsca o określonej sile odbicia przeliczany jest przez ultrasonograf na odległość określonego odbicia od czoła głowicy sądy. Zapis pików odbicia o różnej wysokości na linii określającej odległość od czoła sądy jest wynikiem badania USG A.

Wykonując badanie USG A otrzymujemy biometryczny obraz badanych tkanek. Oznacza to, że wykonując np. osiowe badanie gałki ocznej możemy z dokładnością do setnych milimetra określić nie tylko długość badanego oka ale również osiowy wymiar wszystkich struktur anatomicznych napotkanych w gałce ocznej na linii wykonanego badania.

Badanie biometryczne gałki ocznej można wykonać na dwa sposoby: metodą aplanacyjną (bezpośredni kontakt sondy z rogówką w trakcie badania) lub immersyjną (stosując komorę immersyjną wypełnioną płynem zapewniającym pośredni kontakt sondy ze strukturami gałki ocznej). Bardziej zalecane jest badanie immersyjne ponieważ pozwala uniknąć błędu badania spowodowanego przez spłaszczenie powierzchni rogówki przez czoło sondy w trakcie wykonywanego badania.

Wskazania do badania gałek ocznych w prezentacji A są różnorakie i zależą od celu w jakim wykonujemy badanie oczu u danego pacjenta. Biometria gałek ocznych daje nam informację o osiowej długości oczu co może nam określić wstępnie wadę refrakcji każdego z oczu ale może być również ważnym badaniem wykluczającym wytrzeszcz rzekomy przy podejrzeniu zmiany guzowatej oczodołu. Określenie wielkości soczewki w oczach z nadwzrocznością osiową może mieć duże znaczenie w wyborze metody leczenia w oczach z podejrzeniem jaskry zamykającego się kąta. Generalnie należy zaufać kompetencjom lekarza zlecającego to badanie.

Autorem tekstu jest dr Jacek Kosmala z Centrum Okulistycznego JASKRA.