USG (B) oczu

Ultrasonografia jako technika badawcza wykorzystuje zjawiska falowe zachodzące dla ultradźwięków rozchodzących się w tkankach, szczególnie odbicia fali na granicy ośrodków. Fala ultradźwiękowa jest generowana i przetwarzana w impulsy elektryczne przy użyciu przetworników piezoelektrycznych.

W ultrasonografii istnieją różne metody prezentacji wyników, przy czym najszerzej stosowana w medycynie i powszechnie znana jest prezentacja B (brightness), która umożliwia uzyskanie ech odbitych od struktur leżących wzdłuż jednej płaszczyzny. Echa te są przedstawione w postaci jasnych punktów odpowiadających usytuowaniu granic tkanek. Obrazowane na monitorze echa odpowiadają przekrojowi gałki ocznej i oczodołu.

We współczesnej diagnostyce okulistycznej w rutynowych badaniach używa się głowic standardowych o częstotliwości 10 MHz.

USG w okulistyce

Ultrasonografia gałki ocznej USG to badanie umożliwiające obrazowanie struktur gałki ocznej i przylegających do niej tkanek oczodołu. Umożliwia wykrycie zmiany, jej lokalizację i pomiar. Badając pacjenta oceniamy u niego zmiany morfologiczne, wielkość, lokalizację, kształt, dodatkowe struktury w obrębie gałki ocznej i oczodołu oraz zjawiska zachodzące w trakcie badania: ruchomość, konsystencja, unaczynienie.

Badania USG w okulistyce są nieinwazyjne, nieszkodliwe dla zdrowia pacjenta, dają więc możliwość wielokrotnych powtórzeń, a także dają wyniki w czasie rzeczywistym, czyli zgodnym z fizjologiczną ruchomością badanego oka lub oczodołu.

Badanie USG oczu wymaga od lekarza doświadczenia i wiedzy, koniecznych zarówno do prawidłowego wykonania, jak również – przede wszystkim – do interpretacji wyniku.

Jak wygląda badanie USG oczu

Badanie jest przeprowadzane na leżąco, w wygodnej pozycji. Lekarz przykłada sondę z naniesioną na nią warstwą specjalnego żelu do oka pacjenta przez zamkniętą powiekę, wobec czego badanie jest komfortowe i nie jest nieprzyjemne, ani bolesne. Uzyskany obraz jest opracowywany bezpośrednio po przeprowadzonym badaniu. Całość procedury łącznie z opisem trwa około 15-20 minut.

Badanie rozpoczyna się od rozmowy lekarza z pacjentem i ustalenia wskazań do badania. Dobrze jest, jeśli pacjent ma ze sobą skierowanie lub wie, na czym polega problem. To ułatwi lekarzowi przeprowadzenie badania i interpretację wyniku. Warto zwrócić uwagę, że technika USG jest użyteczna w diagnostyce bardzo wielu chorób oczu i patologii. Dla zobrazowania tego faktu poniżej przedstawiamy typowe wskazania do USG.

badanie USG oczu

 

Wskazania do USG oczu

 1. Ocena gałki ocznej przy nieprzeziernych ośrodkach optycznych;
 2. Ocena kształtu gałki ocznej i jej wielkości w
  1. krótkowzroczności,
  2. jaskrze wrodzonej,
  3. małooczu,
  4. guzach;
 3. Ocena ciała szklistego
  1. prawidłowa anatomia,
  2. męty,
  3. całkowite i częściowe tylne odłączenie,
  4. wylew krwi,
  5. zapalenie wnętrza gałki ocznej,
  6. rozpływ skrzący i skrzenie białe,
  7. rozwarstwienie ciała szklistego,
  8. pasożyty;
 4. Ocena siatkówki
  1. prawidłowa budowa;
  2. odwarstwienie siatkówki –
   • różnicowanie charakteru,
   • różnicowanie rodzaju,
   • ocena pooperacyjna;
  3. rozwarstwienie siatkówki,
  4. wylew krwi podsiatkówkowy,
  5. wysiękowo-krwotoczna postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem;
 5. Ocena naczyniówki
  1. prawidłowa budowa,
  2. odłączenie – różnicowanie rodzaju:
   • krwotoczne,
   • wysiękowe,
  3. szczelina wrodzona naczyniówki
  4. kostniak naczyniówki
  5. zwapnienia naczyniówki;
 6. Ocena twardówki
  1. prawidłowa budowa,
  2. tylne zapalenie,
  3. zanik gałki ocznej,
  4. zwapnienia ściany gałki ocznej,
  5. tylny garbiak twardówki w wysokiej krótkowzroczności;
 7. Zapalenie wnętrza gałki ocznej – ocena struktur w oku
 8. Ocena nerwu wzrokowego
  1. prawidłowa budowa,
  2. zanik,
  3. druzy,
  4. obrzęk,
  5. guzy,
  6. dołek rozwojowy;
 9. Guzy wewnątrzgałkowe
  1. znamię naczyniówki,
  2. czerniak naczyniówki,
  3. oponiak,
  4. naczyniak naczyniówki,
  5. guzy przerzutowe;
 10. Urazy
  1. pęknięcie gałki ocznej,
  2. zranienie gałki ocznej,
  3. ciało obce wewnątrzgałkowe,
  4. zwichnięcie soczewki,
  5. oderwanie podstawy ciała szklistego;
 11. Ocena oczodołu
  1. prawidłowa budowa,
  2. guzy pierwotne i przerzutowe,
  3. różnicowanie wytrzeszczu prawdziwego z rzekomym oraz naczyniowym,
  4. schorzenia mięśni –
   • guzy,
   • stany zapalne,
   • choroba Graves-Basedowa
  5. patologie nerwu wzrokowego –
   • guzy,
   • stany zapalne
  6. ciało obce,
  7. stany zapalne tkanek oczodołu.

USG oczu nie wymaga żadnego wcześniejszego przygotowania, nie powoduje też uciążliwości po badaniu (z wyjątkiem konieczności wytarcia żelu z powiek).

Należy podkreślić, że – poza bardzo nietypowymi i rzadkimi przypadkami – zawsze należy wykonywać USG obojga oczu. Daje to możliwość porównania ze sobą obu oczu oraz wykluczenia ewentualnych toczących się chorób lub zmian patologicznych w tzw. „zdrowym oku”.