USG (B) oczu

Ultrasonografia jako technika badawcza wykorzystuje zjawiska falowe zachodzące dla ultradźwięków rozchodzących się w tkankach, szczególnie odbicia fali na granicy ośrodków. Fala ultradźwiękowa jest generowana i przetwarzana w impulsy elektryczne przy użyciu przetworników piezoelektrycznych.

W ultrasonografii istnieją różne metody prezentacji wyników, przy czym najszerzej stosowana w medycynie i powszechnie znana jest prezentacja B (brightness), która umożliwia uzyskanie ech odbitych od struktur leżących wzdłuż jednej płaszczyzny. Echa te są przedstawione w postaci jasnych punktów odpowiadających usytuowaniu granic tkanek. Obrazowane na monitorze echa odpowiadają przekrojowi gałki ocznej i oczodołu.

We współczesnej diagnostyce okulistycznej w rutynowych badaniach używa się głowic standardowych o częstotliwości 10 MHz.

 

Umów się na badanie

 

USG w okulistyce

Ultrasonografia gałki ocznej USG to badanie umożliwiające obrazowanie struktur gałki ocznej i przylegających do niej tkanek oczodołu. Umożliwia wykrycie zmiany, jej lokalizację i pomiar. Badając pacjenta oceniamy u niego zmiany morfologiczne, wielkość, lokalizację, kształt, dodatkowe struktury w obrębie gałki ocznej i oczodołu oraz zjawiska zachodzące w trakcie badania: ruchomość, konsystencja, unaczynienie.

Badania USG w okulistyce są nieinwazyjne, nieszkodliwe dla zdrowia pacjenta, dają więc możliwość wielokrotnych powtórzeń, a także dają wyniki w czasie rzeczywistym, czyli zgodnym z fizjologiczną ruchomością badanego oka lub oczodołu.

Badanie USG oczu wymaga od lekarza doświadczenia i wiedzy, koniecznych zarówno do prawidłowego wykonania, jak również – przede wszystkim – do interpretacji wyniku.

Jak wygląda badanie USG oczu

Badanie jest przeprowadzane na leżąco, w wygodnej pozycji. Lekarz przykłada sondę z naniesioną na nią warstwą specjalnego żelu do oka pacjenta przez zamkniętą powiekę, wobec czego badanie jest komfortowe i nie jest nieprzyjemne, ani bolesne. Uzyskany obraz jest opracowywany bezpośrednio po przeprowadzonym badaniu. Całość procedury łącznie z opisem trwa około 15-20 minut.

Badanie rozpoczyna się od rozmowy lekarza z pacjentem i ustalenia wskazań do badania. Dobrze jest, jeśli pacjent ma ze sobą skierowanie lub wie, na czym polega problem. To ułatwi lekarzowi przeprowadzenie badania i interpretację wyniku. Warto zwrócić uwagę, że technika USG jest użyteczna w diagnostyce bardzo wielu chorób oczu i patologii. Dla zobrazowania tego faktu poniżej przedstawiamy typowe wskazania do USG.

 

 badanie USG oczu


Wskazania do USG oczu

1. Ocena gałki ocznej przy nieprzeziernych ośrodkach optycznych;

2. Ocena kształtu gałki ocznej i jej wielkości w

 1. krótkowzroczności,
 2. jaskrze wrodzonej,
 3. małooczu,
 4. guzach;

3. Ocena ciała szklistego

 1. prawidłowa anatomia,
 2. męty,
 3. całkowite i częściowe tylne odłączenie,
 4. wylew krwi,
 5. zapalenie wnętrza gałki ocznej,
 6. rozpływ skrzący i skrzenie białe,
 7. rozwarstwienie ciała szklistego,
 8. pasożyty;

4. Ocena siatkówki

 1. prawidłowa budowa;
 2. odwarstwienie siatkówki –
  • różnicowanie charakteru,
  • różnicowanie rodzaju,
  • ocena pooperacyjna;
 3. rozwarstwienie siatkówki,
 4. wylew krwi podsiatkówkowy,
 5. wysiękowo-krwotoczna postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem;

5. Ocena naczyniówki

 1. prawidłowa budowa,
 2. odłączenie – różnicowanie rodzaju:
  • krwotoczne,
  • wysiękowe,
 3. szczelina wrodzona naczyniówki
 4. kostniak naczyniówki
 5. zwapnienia naczyniówki;

6. Ocena twardówki

 1. prawidłowa budowa,
 2. tylne zapalenie,
 3. zanik gałki ocznej,
 4. zwapnienia ściany gałki ocznej,
 5. tylny garbiak twardówki w wysokiej krótkowzroczności;
 1. Zapalenie wnętrza gałki ocznej – ocena struktur w oku

8. Ocena nerwu wzrokowego

 1. prawidłowa budowa,
 2. zanik,
 3. druzy,
 4. obrzęk,
 5. guzy,
 6. dołek rozwojowy;

9. Guzy wewnątrzgałkowe

 1. znamię naczyniówki,
 2. czerniak naczyniówki,
 3. oponiak,
 4. naczyniak naczyniówki,
 5. guzy przerzutowe;

10. Urazy

 1. pęknięcie gałki ocznej,
 2. zranienie gałki ocznej,
 3. ciało obce wewnątrzgałkowe,
 4. zwichnięcie soczewki,
 5. oderwanie podstawy ciała szklistego;

11. Ocena oczodołu

 1. prawidłowa budowa,
 2. guzy pierwotne i przerzutowe,
 3. różnicowanie wytrzeszczu prawdziwego z rzekomym oraz naczyniowym,
 4. schorzenia mięśni –
  • guzy,
  • stany zapalne,
  • choroba Graves-Basedowa
 5. patologie nerwu wzrokowego –
  • guzy,
  • stany zapalne
 6. ciało obce,
 7. stany zapalne tkanek oczodołu.

USG oczu nie wymaga żadnego wcześniejszego przygotowania, nie powoduje też uciążliwości po badaniu (z wyjątkiem konieczności wytarcia żelu z powiek).

Należy podkreślić, że – poza bardzo nietypowymi i rzadkimi przypadkami – zawsze należy wykonywać USG obojga oczu. Daje to możliwość porównania ze sobą obu oczu oraz wykluczenia ewentualnych toczących się chorób lub zmian patologicznych w tzw. „zdrowym oku”.