Test Schirmera

Test Schirmera jest najbardziej popularną, prostą i skuteczną metodą diagnostyczną w zespole suchego oka. Pasek z bibuły umieszczony pod powiekami chłonie płyn z filmu łzowego. Długość nasączonego w ciągu 5 minut płynem odcinka, odczytywana z podziałki, jest miarą produkcji łez. Poniższy rysunek pokazuje jak należy wykonywać test.

Test Schirmera

Wyniki:

  • Za wynik PRAWIDŁOWY uznaje się odcinek > 15 mm odcinek nasączony płynem,
  • Za wynik WĄTPLIWY uznaje się odcinek 6-15 mm odcinek nasączony płynem,
  • Za wynik NIEPRAWIDŁOWY uznaje się odcinek < 6 mm.

Powyższe normy jak też i wiarygodność samego testu Schirmera bywają niekiedy kwestionowane. Warto wskazać, że przeprowadzone badania wykazały ponad 80% wiarygodność tego testu w rozpoznawaniu suchego oka.