ZMIANY W CENNIKU 2018

Od 29 października br. wprowadzamy korekty w cenniku usług. Likwidujemy jako odrębną pozycję „Wizytę uzupełniającą” oraz badania diagnostyczne w odniesieniu tylko do 1 oka. Co do wizyt uzupełniających – ich występowanie w cenniku wprowadzało pewne zamieszanie. W zamyśle miała to być usługa dotycząca tylko sytuacji, gdy z ważnego powodu lekarz lub pacjent nie mógł w trakcie jednej wizyty dokończyć wszystkich procedur i w związku z tym konieczna była wizyta uzupełniająca, np. następnego dnia. Tego typu sytuacje zdarzyły się zaledwie kilka razy w całej historii naszej przychodni, natomiast samo istnienie tej pozycji w cenniku powodowało znacznie liczniejsze błędy i nieprawidłowości.

Co do diagnostyki tylko jednego oka sytuacja jest podobna. Ogólnie rzecz biorąc lekarz nie powinien ograniczać się tylko do diagnozowania tylko jednego oka, ponieważ choroba – choć może rozwijać się niesymetrycznie – ma często charakter ogólnoustrojowy. Opieranie doboru leczenia tylko na subiektywnym odczuciu pacjenta, utrzymującego w trakcie wywiadu, że ma problem z widzeniem tylko w jednym oku jest zasadniczo niezgodne ze sztuką lekarską. Dotychczas utrzymywaliśmy możliwość diagnostyki tylko 1 oka, ponieważ zdarzali się pacjenci, którzy wyraźnie tego żądali (takie żądanie lekarze zawsze wpisywali do karty jako odmowę pacjenta poddania się pełnemu badaniu), są też możliwe sytuacje, gdy rzeczywiście nie można wykonać badania obojga oczu (np. pacjent jednooczny). Ponieważ jednak brak faktycznej możliwości przeprowadzenia pełnego badania zdarza się niezwykle rzadko, a częściej lekarze byli poddawani presji na niepełne badanie, to w trosce o utrzymanie należytej jakości usług w ogóle likwidujemy taką możliwość.

Bardzo liczymy na zrozumienie przez Pacjentów powodów tych zmian. Jeszcze raz podkreślamy: są one podyktowane wyłącznie troską o należyty poziom usług świadczonych w naszym Centrum.