Współpraca z kliniką CMKP – wspólny wykład zaprezentowany na konferencji Ophthalmology in Practice 2019

Na dorocznej konferencji okulistów polskich Ophthalmology in Practice 2019 w Warszawie w dniu 7 grudnia dr Polaczek-Krupa wygłosiła wykład pt. „Jak czytać OCT jaskrowe”. Wykład ten to efekt współpracy dwóch warszawskich ośrodków: Centrum Okulistycznego JASKRA oraz Kliniki Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, kierowanej przez prof. dr hab. n. med. Iwonę Grabską-Liberek. Naszą współpracę z tym ośrodkiem, jedną z wiodących klinik okulistycznych w Polsce, jak również osobiście z Panią Profesor Grabską-Liberek, Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, traktujemy jako wyróżnienie i docenienie naszego dorobku.

Wykład wzbudził bardzo duże zainteresowanie uczestników konferencji, które wyraziło się m.in. tym, że większość pytań zadanych prelegentom po sesji wykładowej dotyczyła właśnie interpretowania badań OCT w jaskrze. Niewątpliwie jest to temat zarazem i ważny, i trudny. Ważny, bo tomografia koherentna OCT jako technika obrazowania struktur oka już obecnie jest podstawą diagnostyki wielu chorób, a w przyszłości jej znaczenie jeszcze zapewne wzrośnie. Trudny, bo prawidłowe interpretowanie wyników badań OCT jest sporym wyzwaniem, nawet dla doświadczonych okulistów. Po wykładzie, w rozmowach kuluarowych, dr Polaczek-Krupa przyjęła liczne wyrazy uznania od koleżanek okulistek, przede wszystkim dla jakości wykonanej pracy, zgromadzonego materiału oraz umiejętności jego interpretacji.

Wykład wygłosiła dr Polaczek-Krupa, natomiast odpowiedzi na pytania uczestników udzielała przede wszystkim prof. Iwona Grabska-Liberek. Należy dodać, że autorkami pracy były: dr n. med. Barbara Polaczek-Krupa (Centrum Okulistyczne JASKRA), dr n. med. Barbara Terelak-Borys (Klinika Okulistyki CMKP szpitala im. W. Orłowskiego w Warszawie) oraz prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek (kierownik Kliniki Okulistyki CMKP, Przewodnicząca PTO).