SZKOLIMY. ZŁOTY STANDARD W DIAGNOSTYCE JASKRY

3 marca odbyło się w Centrum Okulistycznym Jaskra kolejne szkolenie dla lekarzy okulistów. Temat „Złoty standard w diagnostyce jaskry” wzbudził spore zainteresowanie. Po wykładzie oprócz dyskusji odbyły się warsztaty praktyczne, podczas których lekarze biorący udział w szkoleniu mieli możliwość przetestowania możliwości tomografu Cirrus 5000, polarymetru GDx i tomografu konfokalnego HRT. Na prośbę uczestników szkolenia wykonywano między innymi (wcześniej omawiane podczas wykładu) tomografie przedniego odcinka oka AS-OCT w różnych warunkach oświetlenia, w tym w próbie ciemniowej, badanie GCL, OCT jaskrowe i inne