POSTĘPY OKULISTYKI. OKULISTYKA XXI WIEKU

Kształcenie ustawiczne jest wpisane w zawód lekarza, dlatego też nasze lekarki regularnie – co najmniej klika razy w roku – uczestniczą w konferencjach, zjazdach i spotkaniach branżowych. To okazja nie tylko do zdobycia nowej wiedzy i ugruntowania tej już posiadanej, ale także – do niezwykle cennej wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami. 2 i 3 grudnia lekarki z naszego Centrum uczestniczyły w konferencji naukowo-szkoleniowej 'Postępy okulistyki. Okulistyka XXI wieku’ organizowanej przez wrocławski Ośrodek Okulistyki Klinicznej SPEKTRUM

2 kobiety